- Quảng cáo -

Nhiệm kỳ XV Ban điều hành bắt đầu từ ngày 9/11/2020 – 9/11/2021

5f0d3684 img 5943

Cơ cấu Ban điều hành

 • ĐỘI TRƯỞNG: Nguyễn Phong Khải Bảo Trâm
 • ĐỘI PHÓ THƯỜNG TRỰC: Nguyễn Hiếu Trọng
 • ĐỘI PHÓ: Nguyễn Hồ Minh Phương
 • BAN HOẠT ĐỘNG
 1. Trường ban: Nguyễn Ngọc Thạch
  (Đồng chí Bùi Văn Hậu đã rời bỏ vị trí)
 • BAN KỸ NĂNG
 1. Trưởng ban: Lê Hà My
 2. Phó ban: Tô Mỹ Hồng Tiên
 • BAN TRUYỀN THÔNG
 1. Trưởng ban: Bùi Nguyên Triệu Ngọc
 2. Phó ban: Nguyễn Tấn Tài
 • BAN NHÂN SỰ
 1. Trưởng ban: Lý Hiếm
 2. Phó ban: Nguyễn Đăng Biên
d89fcf88 logo
Công Tác Xã Hội
Lòng Tự Tin - Lửa Nhiệt Huyết - Tinh Thần Xanh - Sức Tuổi Trẻ
Công Tác Xã Hội - Là Anh Em

Content Protection by DMCA.com