- Quảng cáo -

Nhiệm kỳ Ban điều hành XIII bắt đầu từ ngày 9/11/2018 – 9/11/2019

70397f4a nk13

Cơ cấu Ban điều hành

 • ĐỘI TRƯỞNG:
 • ĐỘI PHÓ THƯỜNG TRỰC: Nguyễn Ca Kỳ Hân
 • ĐỘI PHÓ: Huỳnh Đức Thẩm
 • BAN HOẠT ĐỘNG
 1. Trưởng ban:
 2. Phó ban: Phạm Ngọc Hải
 • BAN KỸ NĂNG
 1. Trưởng ban: Dương Tôn Bảo
 2. Phó ban: Trần Lê Trung Hiếu
 • BAN TRUYỀN THÔNG
 1. Trưởng ban: Nguyễn Đức Hiền
 2. Phó ban:
 • BAN NHÂN SỰ
 1. Trưởng ban:
 2. Phó ban: Lê Nguyễn Xuân Giang
d89fcf88 logo

Công Tác Xã Hội
Lòng Tự Tin – Lửa Nhiệt Huyết – Tinh Thần Xanh – Sức Tuổi Trẻ
Công Tác Xã Hội – Là Anh Em

Content Protection by DMCA.com