Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết tuân thủ các quy định của Quy tắc Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) và Đạo luật Bảo vệ Quyền Riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA).

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng website của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, duy trì, và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi thông tin quảng cáo và khuyến mãi.

Quyền của bạn

Theo GDPR và CCPA, bạn có quyền truy cập, sửa đổi, và xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền từ chối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ctxhhutech09112004.hc@gmail.com

Cập nhật lần cuối: 21 Tháng 12, 2023