- Quảng cáo -

Nhiệm kỳ Ban điều hành XIV bắt đầu từ ngày 9/11/2019 – 9/11/2020

Cơ cấu Ban điều hành

 • ĐỘI TRƯỞNG: Lê Nguyễn Xuân Giang
 • ĐỘI PHÓ THƯỜNG TRỰC: Trần Lê Trung Hiếu
 • ĐỘI PHÓ: Nguyễn Phong Khải Bảo Trâm
 • BAN HOẠT ĐỘNG
 1. Trưởng ban: Trần Minh Nhựt
 2. Phó ban: Nguyễn Hiếu Trọng
 • BAN KỸ NĂNG
 1. Trưởng ban: Lê Hà My
 2. Phó ban: Nguyễn Hồ Minh Phương
 • BAN TRUYỀN THÔNG
 1. Trưởng ban: Dương Tôn Bảo
 2. Phó ban: Bùi Nguyên Triệu Ngọc
 • BAN NHÂN SỰ
 1. Trưởng ban: Nguyễn Ngọc Thọ
 2. Phó ban: Lý Hiếm
d89fcf88 logo

Công Tác Xã Hội
Lòng Tự Tin – Lửa Nhiệt Huyết – Tinh Thần Xanh – Sức Tuổi Trẻ
Công Tác Xã Hội – Là Anh Em

Content Protection by DMCA.com