- Quảng cáo -
[ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KÉP: “XUÂN YÊU THƯƠNG – XUÂN TRẺ THƠ” TẠI LONG AN VÀ “XUÂN SẺ CHIA” TẠI PHƯỜNG 25 QUÂN BÌNH THẠNH]

“Xuân Yêu Thương – Xuân Trẻ Thơ” là chương trình được mong đợi nhất của chiến dịch “Xuân Tình Nguyện 2017”, chương trình gắn kết yêu thương mang những con người xa lạ trở nên thân thiết, cũng như được bùng cháy hết mình cùng ngọn lửa tình nguyện cao cả.

vxBHV6uYTTYjwJlQ2ylbmgAOUR2m5wDpllspf39BhI7RUsHAzbYilmFOlC5iprWuDRc9682G wclJLinu9SqYrgzp Ec9Q5Y17Y2AEBi429As6oubcO07kBiNdaUjp U9EgCDvjgf6993XWLvRMpHyr39fd1T2dVsOEV3WRgoQQvm12Mabq4sLcQulKYsx9SpLKaS9YvFCvCpT0q9vDoIecDuIi13AGCGnP6wo 2GsgTPJPcJ9YHBM3haD2wfOy0Z7yJxGXqmwabvnwLooPEfXBtR6omNFOlsxhwCim rEm0SGhG7HwzmUDN6Bf1 1e2HQwBm PsphmyCDJ1Pw5gfeB924exBzLeZvvjPzRmmGoQjQk60 02ZwJSERa5SZEmCfTQ9vjlGQ4oFlOAZDg1mi84Ox0sr 2kLA63Az lF09vCwe7CBM6GjHXCjLg4RYm gxmKJywL3GXDGWpcHZWRud IkvtnESxDAbFJGE7hKCJIP0P1e 7fuqDjwTeHDvnDV6D8 HIgOQ96T2u0YU8kqkije7FxejvBKPrpt 9hZM0v0nUu1ZQjlJdSpwuFob wWKfKTz6749diJtJHaFhngECkizO9PQ j8dk5zPkRwTi5dRKHYQn=w1179 h662 no

Trong 3 ngày 06,07,08/01/2017, Đội Công Tác Xã Hội Hutech đã tổ chức thành công chương trình “Xuân Yêu Thương – Xuân Trẻ Thơ” tại địa bàn xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An với sự  góp mặt của hơn 70 chiến sĩ Xuân Tình Nguyện. Tại đây, các chiến sĩ đóng quân tại chùa Trung Thuận.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Đội đã đến và tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích trong những này đầu năm mới cho các em học sinh của 2 trường là Trường Tiểu học An Khương Thới, ấp Bình Thới, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An và Trường Tiểu học Việt Lâm, xã Thạnh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An với 1000 phần bánh kẹo trao tặng cho các em. Bên cạch đó, Đội đã phối hợp với Chi hội Khuyến học chùa Trung Thuận trao 20 suất học bổng dành tặng những học sinh có hoàn cảnh đặc biết khó khăn của 2 trường.

15942789 598908340300539 330572955 o

WNCfBMbGXzmWhbEUPPsXWOHq7HktG2EZdN1djvReAqv6FVvQYzPkEqCMHApwlele0J4sY 9l n47Uv12jy5cgScaUfzgA3Dj4LU3IM6sSur0B 7ERJINXka ck67j5OsA3Pk75XKkZBdHH1LBsZflUUPLieE5UjwQIuy7cfBrTqKOYtbfycYgPSgh4XBWuK1lCOHH CyS tO41BYEQHHmrgCYhDcMpbuubRUrLm1WjQEV7O7dEuo0jjNgYyfRKrfyq eMPXXdZ68eRrZW sUnrwepIK53CdnT8VA49iNxHYWcp96kfXyV4exb9IkYOBICimKxUToiJCYOHkbQLdk1OvF6MjYMkJaTshgvO2oLKNsieOzvBGP26slBtiE53QU oOIDXC4sQDd63Wua6YWpJkeOXaWsgwtp5O6nOtXzhbZ2JjtTTA UBDs0TkHHbo77hjKsrBh6SGMSuHN9USCoZhPXWCD4308PVtM6q wcuqoNld1wAo80e9aqAVeRxU6BX 8 pYC22rcK81obo9Ig6iLWOQg8oji2 1A7VtcGCO7I9nWQBG7lAtxaSQF6bK7mPKdemRZVY35ZF D5vaR2J6dugoyir0kBqMRwpIsFO47ybF0Rfzn=w1179 h662 no


0d3zDvykFtxaG 9uZBS0Vc7ez6jntwL YjPNkTIRRWVIr3T3wu1CSES3j8B NjYjTyMc1PQv4diuSUiPidjhssV1jtQSFCs sGeaOctL820e3w5kIu6nlBzI6oWq Fv3lAKIh1OG8WDTrmNC0zPWlz6WGepYKkn3ODLPCa149HGBntKIuUr556akwMG1qwQdD2vJozoq7Ci65TvDiDmcX8LdA3itRLlgbbQetpGja3DUjb cXE6cjb W6sUpKI8hSUfqUG0f4aWx5DD gB6px4k4 ssD4CeuTDGuVQtGuQHCyHd2Mb2w3f6lr0xSRs4Gk3Xf7lLmo COY YyAX6RwTdIrQVzYM65GU2YoxxOmU5B7Se5KoeOym438UYysUJc S8LwkgMOINxT8KGGrzjtx9CH39Qo13X9cWhdf2XcyhdCeG6YPRGx1ZUVM7TgplAsIe2AM3521n3oYRzCdpqLzc36UNtNHUA0yDj6Yu9pmHpPkD4wTJXDwV6IqFkUXksyh5OvXFr0i4qRyE6fk9ce29Ymf2mKZEcFO80i YTHI95TMjUwsDoiZUYtBsxJAVrEBa eVhlr9CnlWJLqvO2 9Boz82R7kv9R5aaW4j5NcrfIBl6VjRm=w1179 h662 no
Trò chơi bịt mắt đập heo 


C6pZGRWuK9V0QKGrEvitZt0bKTr CgO36m1VY5OpD6MgxWfNQHggwRba3JiJkNjgQOOspzC2Vz0caIROVlmjSHZbTxQi8EgG bGw8b8B5aw1Vzgw4fNqsfvHGhiloOmFMOQmntctJFFzCG6avD4P9TqkNh xzFIPiAZkcM7Dp338bRX hYQ0qqwL4 LT8EzR6Sor46QtVD3NUNpETh0Bdjas2rt0EICFp4Vs0sLUvozP836onO22zjpLuGpfwlD67uNNYnGNqv72qrcRrnOO 1b8VX36 zGWYk7mjnE Q7 aHIG VJ7CvflmuYu128Gmaa9OqMoPzOPXq71XcdDbGXsYdqpqSJdCBbpU6AMToZCrOaQjqC76BRP0Ajwu akwW SX 7PBynCAgNnlI2jfagE4h39 diNRtfx wFJmrZ87Gpsjj3NM iJSYzJwmZ1Pqub15kbSmfiaUKRIWEY6TrOd3vRVxa ch8bCnuUNVr 06HrBWkIi4PrPw lhv5MBic0t1 JIkw593pdZT XOHDHFZN9uYBNYJDxRM UN6ZWLYJdbKsTC5v HHknblUKR8SFwlFFf22uMzkiOisGDjbObw6phLTdg1gn91ZkP2jwofEJwd8 =w1179 h662 no

fGXEw8rFNrxifQ8G9 poWMTTYUkIS7VxaT7fXp5SGTo4wFaRskscINtASLA2bImvJmGv1zBcaZRbVIhjBPCC zMFGjBTNbbsGsoVEQrHg5NtEueA8NSq 4e06FhOj6Qkj0rkVlRnpK1SWETNizwcPJyfuPUhgrbu 7t8 sKDtqGjURE8pLMSYqQlkjO 423ZQ7RYrclRbhAnI5R84809G9ZxuewFf9j9E7NrlSqGMMpsJJJ PI 7OZz3EON7abi44MFUyBnGVtm2zJ44088Rw5PW9ce0wm265INiPXGwc2D3G9llBLBu3afKmj1KUvPeOJaZ uwm nENIyTy1vpOexs5xyA6Z0R1o9J5px4J ZtaOhpAY r52bAld1wthiZABBTCsSFUFMonReYRI4WpO3KToqOHQyIlxMqvZrtYzX0LXP u ZNKQea02M3VNIwc0XnXvcNmwjg0EDSF36P bM2WmBXZINqBx Xiob7LAFDydvE6b4iVSp1Ett6CbDTFcp86trIROBj74tEDPM7 NIOk shp4 N1YRygf1WIdnIoT6mogFjQmmU2EMJ39mwnsC243OK4tvZZs20zQ7Ocg6 W QKvIM3r u0p34NtLUmtC8VJg0Af=w1179 h662 no

iWpwaYCer3QFRbmMvDiw0aJL6LPo43yyumDVl8QmvhvilNPvLirYV5M2J0QA7qSPSMnFBZAQMYeppHFwpsooNltLIwqlnmkvRBOJBI11h ApgyUx34vNL3FLjYvf5ASx89ZhF1yxfvnXgLhfob9FAGWGt25o0occjbrhfu7xOwvu4tagFMHKfAjReY wA38dlW4 EWRfPr7dhfcqjHyO6JhfdfkZBbbrr21MjXNuts3GdfF9luxLlmENEcRypNYy07VsUh6pWpqeoyKa3u7M3wQWg5dHNt7OwFa ve7Pk5 Mqz4p6 KA1bdH6U5I2ucVaCiipQoArDip5CZR0AQCsgPlDUosBl2Rwn XmK3tDZA8hWhBhzXf2U3 FbLk9BiXSE6BHm82kTetCR8VoIaQbnVlUpTVBP rA2CvYIBlxYpuyNHIOhdfGOeVIXbBDVyDze5L HQHZjjlOfePZkeWbZG PGiLGw3DAzXNx0Z2YjHM onsEgHOuFl1 B4sXf8q9P7HDee3Wr0xBwxr8VWRB ezAV73vxGPGOXefShS Q1C7X4XvwH El8dKJjCjU0 rnfRAVozOR AFhPn4q5PLBw2mCT2iB57d2swa0aM9drKtFLEd=w1179 h662 no
Gian hàng trò chơi “mắt tin mắt sáng” 

Sau những vất vả, những giọt mồ hôi đêm ngày 07/01/2017 là lúc các chiến sĩ được nhìn thấy ngọn lửa tình nguyện thiêng liêng cao cả trong đêm lửa trại của Đội, ngọn lửa bùng cháy, các chiến sĩ hân hoan chạy quanh ngọn lửa của mình và reo hò cho sự thành công của cả chiến dịch. Các chiến sĩ ngồi quay quần cùng nhau, cùng hát hò vui chơi với Đoàn thanh niên xã, Huyện Đoàn Châu Thành và trường Đại Học Luật, Đại học Sài Gòn đến gần sáng.

Trong hình ảnh có thể có: ngọn lửa, đêm và ngoài trời

Hòa cùng không khí nhộn nhịp của chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017 tại Long An. Sáng ngày 07/01/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đội Công Tác Xã Hội HUTECH cũng đã tổ chức chương trình “Xuân Sẽ Chia” trên địa bàn Quận Bình Thạnh. Với mong muốn mang đến một cái tết thật ấm cúng vui vẻ và hạnh phúc cho những gia đình gặp khó khăn, gia đình chính sách, cụ già neo đơn. 

dF1JPLySIwJN4bDSMAtBt7rTjqAVVqsMLcA RwPvqwwWVRY62UrbqSlIT32TcjOOGXD7Tf2Qav hqrRac rtxZy87FGcGHy0Z6H0FQTpt7 Z2Td ca0bl3BR9x6sXXPzhdYjo3EP3AeaOGjQeuoSFH81T5ua83gTv6DS7NHTfN EZfs5b7GOOL4599uLvHxzbp7PsUFiv82aFG8 A44dx6lgxCK2uNf6PuGclTn8eqaU rAzf3WvZQnphTu0RTCjW2VOYNpOBXyfOj PgUaojVULSpMtF4FNXbDnmkuqpOItWpkRkWWVmLY0moRpjjUnJLVWHut280Y4N0kL L1ePof64 hR f0sMWjpQr3yNygCaYkG6od7rK9h7h13JbTx XBoqxWEYstN1JsfH8mYlrrgxF48r0Tlk4MvlSGG8TLglzR2czmsp2TAzBNtlzaRtNJzkZs qYRUm09EGuvZm2HQChUH4FfCDmV4ShmvUiiac WkgHEVnQfIbfI 5B5KUoNbTWRNf jofFegzVedg8A0tPM5AwYmAJu4r6ENEXyeXRa4pznQe0boDFItKSMyQncHn7F7poOmUqMQbskglOJ0y2 0PI54gJn7CPMEzM71xGqAuRbqy3lC36cMHNri GlznqcTz DGzqqj BQdIixzknZZej1sKGhmtqgvQ=w1177 h662 no

Đội đã cùng với các chiến sĩ xuân tình nguyện nấu một bữa cơm chung vui với mọi người. Phụ giúp sữa chữa, quét dọn nhà cửa để đón năm mới. 

tS0c6ctnh5lWVLa2Vcd7 9Sm7XfrZ1xOqDCaqCBWVWFNDaR 6GBXiWDhBnzDckPklmfM471o7TYUcBHeZfHH61fmMx3k4rEueS5CPMcqUF5EUHp4r3 vTL8FKoD G2R joeaJjVXIvOleILQMe2nWKbMjZno3H NvobXSdnbQ6ov6p2HQGu7VBbRn2 l2ypfZR6Bs9mMGnWw5v2CGdgixxjUSx 7FK4H7r F7ihTM81RJStthjfRm0FJsQ3 4e57ClOgg6kLqLTcHNfVr3OhkLxXfa6lGpcNIYYR7pTx bFcIhtONswlnaCnVvA4T6yF8 KrShrusDBzvbBzg LxD9lvOpCoeVG8kSLxB6CGtZOrk14IX8wTm27qYdy1Yg3hF4YDQsQERBmd0HY1QLIh0GRR3VpYnTQAmwT SkFU2O1IYUIzkKPXeLhlVpUU0k 9x99rhwfXuWpvApsE4lAjyerBZYm ZHqDCHIoORjcqmLWc6uT8RcaVZE98Or 2x8mxNb 05LpEfkYspi HLNXuhcBwXkfZ2BhOd1 JKElHeuVesTVvbTaCEznFT0JtFTBShWW06plFrEth7p5dMhy1f62JdRlqKDxm3AHSjauifz 8GewWxgTgiP fY3JmHrlDGAnMTKZlsKGuvOY5FQrC2y2zbizTxRxVr4 csMGA=w497 h662 no
3eibh xQ6AhBUI7r9ak8RowNRiEOQtc3tBnrRKadhihQuTXCrXJ3 XTnHjst6OYPj6789YmfIspS aThBMBOpKdlKSgYGT4CbAYn9FOxZQv74J0F4xIE5NlQ1LT9U3b0V vqcqBg64pR eONEqnZrTEV8DxxGGGiMICgWlx3GVlTqsWePu6KvFWDGTNQTrqMS22RIoercBmBmr7f767wGxUTwsvKleM naVQk7IlwLvFSW5exGUKyz3D3Ev8FjmMkPne7IH HQruMIzEje8B8nZjZ8wQvM8 HJ3RhzgAZDkcCNhR013y6 S797 dca zOkGoIPE8Q5nNisVg8Bc X 43K y4vfjpE1UF3sOKIUO0HooCtFgz2NmT98zfUEJf2ycb7Lapup8Fm5REXC35QqcxUwXv7T11hEPSMfE206z EpWJjmOlP81zALEI7YO V6GmyxVX4DeZWVgOrafm arnPBCJ82dWBCvAuvvCa27FSkRFq bwLRLpX57Xj nw2RS3ceossD49Q8vtwO0vHYa04gSbpwtlWyyR Dld4gEFav7OcCC5uBNX H3CoeRmUcGix7rFdhC6GqyD j7Dq64ru8yD4xaKfCs07sU2JGmli5q6D KIzDW JiLu 5Zn9VUe21 GzcVWmop1tpaEZPOVgtOh4i3e0JLdJAKu w=w883 h662 no
Các bạn cùng nhau chuẩn bị buổi trưa cho gia đình 
CzfuHvJhGT6oWMY2qOL9 XnBv9M73opEdkJjFlmp StxE2KuL8wvielmE4BYCSMYEeem07zKyoyPKjTB Qt7Idgq50Ra iv9dVxZB3l4z39ovb7 UTBDFLQDvkhSmW7jVEKtZX2rtMbqz8L6qE8HEgD2J95Z5dCr3vrmNxH4FRriaIpoP5jQODGfXlIC5b9AyfSFN2WBmLb8LePi2Hl3Vnc1A OJX31THkTuVkHAf8cf69hVfjSxTuDdhQ0JCyvBxfYBeqDbtmM4QttNKh0xMo7hd v2TH2oBDxVJStWug ZJUJsCfZ6goW sFkssMokT3JE7HDeoB1NVIG9GHq1CVXy6hFETrp94CcUZu829ttPyMHC0nS FNXphS6h0J jX JVC0LL S Vbd92SJliN0DVviqZXK UObGojNw2QnYTP3HI2NbAMtHKOBJdWUhMyTCNMyIansRnPkq7UfD9M9 fCZCRUwQrx9HFohRH1u4M2EAvXF1jhS2AAWVklxE7bRwSxDZ95OwlXsBGyeX97lXSAah1ly 30Te cKV560b6jFMSEqySRra209iCpCQv2qKUKAsUk1LDlUiw277KkKZRpsnkdA7 yns aWQJVxB1NwPRigzijQYCEvtu7xCZfgoVH96u3joADawvSzApkIuwCoxQ2SGQAeYHM09mg=w883 h662 no
Các bạn đã cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp. 
ViZwWQYu2Gg1E32b2 IVQbPnq73ydka38QQFzw93YVrjD56DTBU98kflwNaS9V VwUk6DApmR xgBTSBGIzRBDIVNvCe bQimwodZQ4B0nh0wgMBmDPA IB8y5GPg3m 06F40hlil9T9u2 ZK6gCiC2jIMZYTE148gDOaxyljkg1fGSqkXqXqo6WLotSY1gevdYQRfycnIbosy6hhvSk1cuwMkxBEp6YpD0fKAqQcIvGbB9JicSlakqS0hJuyH8Mb4pBlsXMfilg5Ce JJdzEufS9xfuCZ68dw3guZszGypEWyVHO7Dm5lBnHdMqq1UkjiMkY7A3OxfArK oViNr SFouDvE369vf2PNajF zl8M3GDVfwzOjet5 CXIoIX114Tp9GYgC63xnH2AK7U FqAuzXOJNoU7oHuO37GxNbzNIdJ1O1mY2mo6MyyxeJSSTvHk0Z3xUqrKXdm9CSP1a 6xHL9JE5VVr7IHFdTZ99Sn6jnTAzon 38QoJbH2XsnolGJWaUj85geLGZRfhhL3BCGhZn 7It8MOR A4ttqnR0aCIkwBL2ceulP7 UbDEsPX5IxAL9fOUVW85twCxXFxa0q2VFTJoRGacIeO9jVp7kYLUVF9KktCTznHUxqZ1nSZBgvCkLHnTf 5cJMe230b HMH7ntGVsdWkRLbWMMA=w373 h662 no
Bạn Phạm Thành Vũ hướng dẫn bài tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Việc tuy nhỏ, nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ. Và đặc biệt hơn khi mọi người đều cảm nhận được không khí ấm cúng của bữa cơm gia đình, bữa cơm của ngày tết vui vẻ. Qua đó Đội mong muốn rằng sắp tới sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức hơn đến được với những hoàn cảnh khó khăn.

Qua 2 chương trình này, Đội Công Tác Xã Hội Hutech xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng trụ trì chùa Trung Thuận – Đại đức Thích Huệ Quang và đặc biệt là sự nổ lực hết mình của hơn 100 chiến sĩ Xuân Tình Nguyện Đội Công Tác Xã Hội Hutech đã giúp cho các chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
Thay mặt Đội Công Tác Xã Hội Hutech chúc các bạn có một năm mới thật nhiều sức khoẻ.

Thân chào!

———————————————————————–
Mọi thắc mắc chi tiết xin liên hệ:

Gmail Đội : ctxhhutech09112004.hc@gmail.com.
Website Đội: ctxhhutech.com
Link Face: www.facebook.com/congtacxahoihutech.
Link Group: www.facebook.com/congtacxahoihutech
Địa chỉ liên hệ: Văn Phòng Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

          
Content Protection by DMCA.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây