- Quảng cáo -
Sau hơn 1 tháng diễn ra chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017 của trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM nói chung và Đội Công Tác Xã Hội HUTECH nói riêng. Đội Công Tác Xã Hội HUTECH đã có những hoạt động sôi nổi đóng góp vào sự thành công của toàn chiến dịch. Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại các hoạt động vừa qua của Đội nhé:
  1. Chương trình “Bát cháo nhân ái – Trao gửi yêu thương” ngày 17/12/2016 tại Bình Thạnh.
Mở đầu chiến dịch là chương trình “Bát Cháo Nhân Ái – Trao Gửi Yêu Thương” ngày 17/12/2016 tại khu phố 6, phường 25, quận Bình Thạnh. Chương trình đã gửi hơn 900 phần cháo đến các cụ già, các cô chú lao công với các mảnh đời kém may mắn. Và đây cũng là chương trình nhằm phát động chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017. Chương trình đã thu hút đông đảo các chiến sĩ Xuân Tình Nguyện tham gia.289a8 dsc03560

Công tác chuẩn bị khẩn trương
Công tác chuẩn bị khẩn trương
Phần cháo nhỏ bé, ấm áp được đưa đến các cụ
Phần cháo nhỏ bé, ấm áp được đưa đến các cụ

ddf9a img 7665cd741 dsc03568

2- Chương Trình “Màu Đông Tình Nguyện” ngày 23-24/12/2016 tại Quận 1 – TP. HCM
TIẾP ĐẾN LÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TUYÊN TRUYỀN, LÀM SẠCH, BẢO VỆ MỸ QUAN ĐÔ THỊ ĐƯƠC ĐỘI TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG THÀNH PHỐ. CỤ THỂ, NGÀY 23-24/12/2016 ĐỘI ĐÃ PHỐI HỌP VỚI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI THANH NIÊN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “MÙA ĐÔNG TÌNH NGUYÊN” ĐỂ ỦNG HỘ CHO 2 CHƯƠNG TRÌNH LÀ: XUÂN BIÊN GIỚI 2017 VÀ CHƯƠNG TRÌNH “ĐÓN XUÂN VÙNG LŨ”; VỚI HOẠT ĐỘNG “BÁN BẮP RANG BƠ”, “TUYÊN TRUYỀN KHÔNG XÃ RÁC, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” VÀ “PHỤ CÁC CÔ CHÚ CÔNG NHÂN DỌN DẸP Ở CÁC CÔNG VIÊN CỦA THÀNH PHỐ”.
Z7M9qnwNjIQwZvHGG5Vv0L7ALVswrkWUDiidtxRxErY8FZMtPeQ7TThbZEFdNyJFJp9JEL AIShZt7xDveip015klngEI0A1VYMPoDU7OM0UmDtgnJ4SJF8797hfAayvA1L1QBkH2AISqJbrXLr i1MCYhWvH6voMZRuxfW48JQ7sO bvAb5i8GcoxMx375ILXDrgZqjZNuvvvDMWJdgI4UmdKdp99FBCN8rWNOAsoWXTVqS 3vCDWfDQDm73nlfxMAyDEBmo0Q0nKlnFDP0TM82 WegBzr59U0yS9T1qR3PLpHZ45T20tSVeG80vRjmii7XDIOD 4NPXRIeW5SdPfkRLw4f7lhHoTV3BWvHdJr2BgDpp6Hxg09rv8RpJr2pcDccg7y7ICkRO1MicxpQn1Yc0GMQzTHRskBkIMWE6UQYUdbaqrv0bSindLyXii6JUoIpvsgOpbmZh H0CjrxR2708jchQAkRgtKBoka3JjuDqkhumOfE29k5z6ywJTy IvCCLOMamnPLJ26TCNdBuZox80nhY7pCk rTHlf8Dcd9FHZNE 5doGafUKqekw3DUFzcdZCI5k4NkZ9FAw6NNhdPD1ylLR1KY0sGdgcOFX 5p 1g3ntjZT07MpLCDU 59RpN7znf0zjdQgAr2Z6d3yzuafwqnt4pRMm NPVYng=w1179 h662 no
 
V9ghSSqs6zV8lyyxR36cIRg8OR9ep zFUJqEEoJZS LkOfBozkBqmJrmPEJQih7vxiqmPkGvQA2wx5I0LvVDx8U6GYchAPZiJxekt3JWuavGP i5lqVWn2pnOfj3osSIcAiF uUewce220UMv8obxWMt1uEZNA7sknp952opB HpdHJ82jMGhmOIbk4CW1JvhWmcQWDdW1g5ClyjvrO R7 d2f2OGU1sgDn3c0OYhY JXGjntPRG33egHuc4GQWwnxRs4wNFO3IsU7O8zrj6poorRgkO5pwmZkVlNKTJ TA5 geVP7m5xmrcf7UEdv6nn9Exn6oQxtrCNM9pZ81XRLM0gr1IAIAtW2xAPBRe7BBsH6o5rj7gxqQa57YpSGxKTyuxCUxQvpgHW2dt9dP5cIuZYf8o 73P6no6Bp qTDj37 KAIRvHaKrrtzKb5qUmQmzqj 7c6hFTgjUl4JiNM0YZ8YlfpYiQuf DKLLYIl7qzBCdOIcCrCeedc qYTZ1ppUpNFGQWpZHiNM54TVI6A5TsAiyKCnYrXJvdempmeIjqnjV9wHuvD35KCAYvIcpx3coTspyFBUhPWgjzTpIuaGORP4ac50GXgHDbppSVUP7pwNO7 iinqW94ihBWHQccuobkpEAj5AaywvBjwZ szLB JZm9w6V 12xhNSNow=w1179 h662 no
Các bạn rất khó khăn trong việc thuyết phục anh chị mua bắpoimuIaEE qpZ2vhd gJ3AHLqJvTXSLrfkSgRT4Av vBosjLLF35SmH D4hhttDEo8lY2MYnysu7EUW NA1AeLQFGUw5CNTlYYLyCRj7fE4KnQyyJPzviVpo6IvDxxgxeYeRvOzfVUd0eo2HaPfUbjwSBihmxMrhFY4CaVm R1PcDlynXOItKoO7mbxsFPj42GKowBW5os08NsitefioTRKRRe5iMcD2xfZBOIMEHHvgLDuCkE6OExiFDBOUshgAnOhOhrQedxc ngi FSI kKSJ xS1P9mVktWk1tjU6JI3y2kzGy4gojBbYOBD74WYYgu W4n A0HLe YWZq2HZkwfGJKPbioGOJSZF4qYaeoiRSgnhMEtWpmJAbmGygXrlNkHCLfxLspBkjlypwoBHULencTbDF2a2349hBJp1rR32qXP4xmKHpsxcoE7JtLLTxk0uD8 FPuJ 74Ai9ZbBlxNSbXKbE9EE3h3HH4BcsbGaYShC5vN2O3ZTnR36KsWdZjG9jG5qXWmURPSxQHpr6D 9WpUV9PY 7qFevsYHBSK0bTr7rErBLk3VOjAmkRbZtjywrWfsDLWqaSbXAZ TIJy9Lz d8GPq xKXZwajmtHS257p kvhkm5MZQma6 EVbdhyDuKhNQJpdVzaY LosKOIdq2iVSCyp8gy83FUQ=w373 h662 no
kMVcUow dsWanZlUJHiCHc0 oWX9u7fJt Am95 rjrH2ZKcNKgfNB35 qFaRXLiVFTAIjfgdyxXPFjSoKoEiOz8QDQYVvHPIhmXkA7A3qHE540rUUwQNKLjEQwVxz3xMWituq9hPH2Jhesx1uRZ3eJIeJGGwOxjZ5UTjs2TM6ML8hGu27ST7z8KGbiSwa7yAWopaYvp264zoxJP zfVUxlK8dLqcMzQ7j pki3p67qctwsDQTWG3VQPVItDcl6uqtH1mj2znNTMKYPOnf7bShGPKSZHJMzvhKWosh0 hVfKfvYILXgmcZXAXoItTj5 p7uGJWC5nBIf5KYTErVbbv2iUxDDj7LM9aoTxym6NqHhTeWiwWeCjxo8VnXl3HEif4TH4yaaFPAD3VuqEmGVUCdl4OAftvXRSdhBFZnk0Q165XaYyuK k G RdDp4 DdqP4liHTidrSx3dGGJx1au 5F SQVc8nkOnlEDWefTDz4awd6QYNDwQHDgof5BgWVXyN15sfPP gTThuoh93RFmr9PrmSFHDuty KeCiNeWpFSmVFZxlfP3o5W0J c78oiUfmg6F0FpDXMWhvfKEx0VY2F7dfgejcuGADy6i9GiPrfHLWeWDhfEuSTySjoZtyn7eirvYrOs2blbTfjOwiz6AxcMoJMKE8XVM6BpZnMrw=w373 h662 no
Các bạn được chia ra từng khu vực để quét rác

3 – Tuyên truyền phòng chống dịch Zika” ngày 24/12/2016 tại F.24 – Quận Bình Thạnh.

Sáng thứ 7 ngày 24/12/2016, được sự hướng dẫn từ Trung tâm ý tế dự phòng phường 24, các tờ rơi phòng chống dịch Zika đã được trao tay từng hộ gia đình trên khu vực. Đây củng là chương trình nhằm hưởng ứng công tác “tuyên truyền phòng chống dịch Zika” của phường 24 nói riêng và công tác tuyên truyền trên toàn Quận Bình Thạnh nói chung.

      
 
 

6YBVhl8GRMLgYEF0yFtwTPe 4dZSQpeRAjhSOs5cBGvD9ygfVTp28Zd9hDLL51tlyH 1ZWTtFJkkuPIxKsFABbDPmlm4Qokvp2nBbrTT4KzsuWYpbJlZaJAY1zCJBl vy wsbV9NHSaRwkH0o2Opei92J1nG9r t6CeKMfxhdsA4izAMSym90DqLzcrBC6vbxw9ra0cqOJyG06xo8O6kO5n27U31quE6ogF5so qp4 FBSoCPTPZnph YNRRY4QUmVjBqBy6eri41uUHv5Ghpb33XO4iN9JG8z9Jf8teKajloRON0P GtBe0iDUblmwxUp4UgUIdsFn5m0GTgxzyPi8rIkQtj6N3qMamLTmDMfbe3YN6YWnztXgcqc9MM hvFO4o7QMaFyOVmyE3OpCnbMvxfrn9Fmp7U57c3qopFuVcPBB4irDNPIHua2mpAneZiD 8qDF04y8VMjYZR392ZFvPA5h8gRWlC7hzLJpz95YdP1MMArMNl9Qb17QtJVttqPhfhm90cBVb8xCv3rRwtsy6Ok5T1lpwC2t5S6bim9wuJyehR7fmEkkX9cPlUcK7DHL1GPLmfTF4RP GS9NUdSJntXf5CkLv5PVOoyy4tAr9nuHlGbXfW89wJab0SqIogGZizsBEbgP0Qf7QnjI ObKIF4tS1J7mfj1qakbewQ=w883 h662 no

sX0ct8B8e2wcrjGV09SWRz2i7wIebAig1MaTUWydu25SgOJHqqRK1usXxEcgpgt7iaAtPktwUXVZRFT4BkTm7yhoXGUixcW ZKGnFTNXldeC0wVX 8JB9kHVwfgtbAzR0WorsG9heRdYg5gSQ1 b5BjDhOc jG 04IcRsJ2dIIaiRnYfPv1bQ4erww0N3rAxmvDwDsqfMxe17lEOn50C4ik5bwqh8DTVNppGj3IVoh9A DvyQNBpd8hfmH8HmXsFSxALqKdkyxnc1xhg 1LPDEYg3IXc2TeDeAB3zMlg3LKauW1LtAzB7sfr1DYG5F2dyxdA Jlo70FumC44Xww7uOTB6iLcZiFlvQJMQiJ3tQwKMTSXETtwHANCvZss9qc6mW0kR aMIDaGbW4qALHNT8JJXF0o19UDgyDWkOdOJNwDe3L wILpcmy9ycIGlhLZvLYZvBj3gQXsEk04nAp6DL8pcLomdmCFeqOzoMmNsX1Ev6DSbNormUAwpBkAe00oWJPpmiegjFGMlG8b9qkiPt 4P FsUpKZGnp5saw7lMV83eW1VBK43rVd3PNUUaiWAqe8zUNjE74Nc1IbpGoAvrQyPlC K1EkHxp4zL E VEosye Q5niCizdba66cOszzDhIOgk7facGCelAYiPYgZnEG2Bx17Xq ggon69HKA=w497 h662 no
Các bạn đang xin phép người dân để được tuyên truyền4B2WZfFN4JmLzYSLprpT a0nV5W3HW8n07s34WH35QUcZsnrEX2nAc43Ywh2kAQtQim 99 E49 bOZufUA0eFSfMZnz9wgnfa6n9KaosD2ibzF82TARznIJe2 88V8WzyQpFqgjVUK U5CPGHV0ezWMsfxPh2lpZY6h3axynH9Q4qhwsGxa1jm7LYqD7sUYeUAaxVCdkMO2SdewLr52EFvts3 H4WtwRwFJFAbZp9GZzjzI3Jf9u5t3VUt6 H4w5 TFu2KVX2vsFkS OBrPJyNxkRTt2D9N3tHiZMUGbCLS5ZpCfsTX85R 5wX5PkTTBRZ8eaBxHtoBqnUGR6E6UyDrXue DqxwO34rh1he7VUSa CIk8eMS02eqPELrM0c1TJN7FTEGgwMnHMORKVvjX81detSZNDFEIFuj65SKjLPegRbk4a8E60drWCtF8H6NrajuiHKgBHNyFPyVQQWnsMyHwPC9FswGqRzXoq0C4BXTM86qUqoxxeL6 Avz ABBs4bBaejVS4VMnWzbbBDzq9XUVUQx2ZWmcobFqRKoipqsRgRhUYs9xvXj0cEqbNQX9zs3M20V5JDLBkmghJqfIx6HlU5UdqPOjjs4MnQL6Dl4ldZQiyFygAN EXbkwjDbxDUVK5kvrAYYJQUDl8fnyKo3L2rKdGv Dq1yLD7iw=w497 h662 no
Duyệt lăng quăn củng góp phần phòng chống bệnh Zika

4- Chương Trình “Chủ Nhật Xanh” ngày 25/12/2016 tại Bình Chánh 

       Ngày 25/12/2016 Đội đã tổ chức chương trình “Chủ Nhật Xanh” tại xã Lê Minh Xuân – huyện Bình Chánh. Tại đây các bạn được đã được trải mình với đa dạng các hoạt động như: xóa biển quảng cáo, gắn băng rôn tuyên truyền, bên cạnh đó là vớt lục bình, làm sạch con kênh nhỏ gần UBND Xã Lê Minh Xuân – huyện Bình Chánh TP.HCM.

 
otZLDswP7Ez7 AsSxjkYy9Sb6IbJoJIY2qXBsTAM4jaWNdIQsLdk3HT4jEF7 aS9pQ9K6LU8Co9Wgj0vi9Jv yaepEkRBBoP60G7HgWVJyaoegYscKknDnKC2k0lPH8CfmXWaFMTtcFefE1kFhAuRTy8RSBaGeLuzzJtqBLvK8Hcj7 ilThYUmpJtH9doFEYaPzwkDw8WIzXtrh xr VcsnTFizqt4cFMDsx0pNeR9uRhIQhH2qqJ9s7Mmvnh tMS3FdMKWuxgLeEyt RAk6E5j01TMvVCJrXBYIKYXycCOR NehJRpovs4tlgW8C1pheR0KVaRBS4LXWIlkOm2RfTsrZdrz8CT72D6gNn5CHm626xyMCsQ12nRJM4htOplCGk3tapG3a3EiBayD4TenqJ KwV7sv2nh2egcttsOs0HPzHxsbZERr3McPZuWDSX581MFsqUIM2MXWqOiYVx YD1L7yna8oIsj3fV8NvWmgcSnVOJyK6AtueLmTN5ukTcrHMZzoXHW95IHYOxGcCjQLrJLFyATijKvLPghEoU ycL7TU6lFQ39H6khUg TQ2TQBHf65U6YdB8OYCYTURLdrsAWPSLLpIZJ3VC7gXqGXX5nVrRF rFxbtBC3IV7kmZnx7GCIEhEMwTb7rNwESi7AiFnndj3tRvaw6fjVZ1hg=w1179 h662 no

uaYkY7aHV3vtGFR0cg poDj5K7oA4BiynkLI83ZC97eVwbO1mX27GC2HNsbRzfGpaO9c5q lXn9KIAnxUCcAAM FwHxOPKUJsRLzC6b7jENGy R SDU53ichsxt zg4Kw4Ay9SnLlYdAKe9OxO8b4hs65wv9 fsJXLoio5cholxO cT7Utu qZQ5 xngK rNjDhjprsSnZG1goyrgA5v e6MUb K1QxkEhKD5ERVoBhByiQjd3tmsFbwWz F7XPR2fJpd98pEFLGjqmRVBRV1QO4FoYZLfiUw 8Y69raD8FwWlWqwWdLPhhSSuujv1EOU3aqJbhICUY5RA6MOYmk7lJ11U4Q5keG2ZBYkPBnoH5sDdN8e29qKKpOv5aO7Txp84LPCZvf1c6K6oL6mzPmcR5NZDvNj823u2jUJw8W23s9 O4TzWsqVFqbaMmsJ fACIYZYY8F95MhuXf9FEIdGvcJEY32P9c 5TqiyODGnp0cE584M S9nghqJJlPLKeQ Bkou2qrzPpgxJM jheFrnN4M1RFyUCIoM JR7FpEsZr4VRXGKQtCwdgUGGrxFB9Whda5ciWfreq1I PFMYFf1x477DRLGQqfBPKp8 ER2RiJV35EWaMInKsQbenKiDCjHXdF O82eudGaIIo2 XeoVxngdq uT1KbqFnZyUA=w1179 h662 no
Công việc thu gom rác rất vất vả
NphojBJbXMudfPnEMuZa3JlFy pEfleIgq8AEbXF80 IIJ2eIS2r2d31NpVBpzOhDpAP s6UcHQpkeVizxQSq8oklL vIs2VFnCiX ZrCyHMHQSWALOHqMxLjiGTgLG0Uy6S8tHzWDQ2ezRuD0UWR4Yhmj1Zw5Sf s6vGXEz f8r7RZhHdzmFDK2U9OdyQ8gH8Nl9r0Hp3k6ThRmQ3waA NeVeZJ1u9cPEU3rkMAZGFjgLRehIOez7HHWPsKwVpz7ldmmVpY o9yPYUW0JNpGqqEfb4FL GrOrkAjDObqKo7itNq2D3NJ5qUxf 4Caz l6mfkO1LQXN0DlCxxO2yxUINP7tq2KbNad0AZt3 BDU4txJXfuvM5ihBHaxMpPE1H86GNVxwo JBKzePUk2ThVScLCT4Rmgz3aMintV3barY ikvfZR1U0K9t5AD8Xu5thhcnpe9ERQArIyjP15G3kjJVZExpPNXPwplFtWLzA7iJCbktC3ePWj1 U60xq0JoyTCycOQgP 7dqsxST6egk37rReCJNIP0t5gOVVRzZJXj0QgB2E9QNOu dIQFt8JZ1uYdE2Xqhh0asciSoV2bq3HlrsmMGsQ5GeSV0PpPiulZc9JCtd7C5fwq98XNQmo5mCNnyJkNGJE2B3bSJD1gU6kBhEGdvVj9qLjy8utQ=w1179 h662 no

     
5 – Chương trình “Ngày Tình Nguyện” 30/12/2016 Tại Quận 2.

         Tại Pháp viện Minh Đăng Quang ngày 30/12/2016 ở Quận 2. Tại đây các bạn chiến sĩ đã có cơ hội phụ giúp các sư thầy dọn dẹp chánh điện và phụ giúp lau dọn sảnh đường để giúp Thiền viện có một vẻ ngoài mới mẻ đón năm mới.

 

7545f dsc03982

 

 

oXGYmH3kAwWQD08VtaDc Fo3MFzFUFx7a4yk7x6mxob c90 MStctC0CeqSvrWNckZ7Lt5tH3xV2pESOlxrpzuQ2AktrNudu6bmG9 7blLMOGXAZjqiMAscFxaMLwbCJlnCiCg33RCvsPKPjcD5M0sQiYj1tkKR8sQJ a N8sEKBMhZB PpvZe3yLAzwjvpcVJzBA8sR9kBTWCSCY7nzusMx LWbJFgCiJlgTUzp3AHIkwAUxbnRbZVfGybVWJC ekeqyQlX1DwwhFJe6 9nzGC 7fYW98ENJZ3i1Ws3Cj6QtkQQ96Tp4fNB CnGmoai giUbREqkYVNUW6BsMM5f zhvbnVszaU4oGGxqF5JnoDUB8asIrHlxVDfHu keOA2gYIT5iQj1TdS q898v2GVUnww2lZS6h9Wjaj 8oJiEZEUuMXIvWG8bLsx2PoT7GkuCDpRkCefuXGPV18NbIz2iCvQL1TmB8D5Cg IBCpiB1mVPrMp28FT5yWr7dz6 b2WhXFHic0vUalgD41uNYuPqFebaFrTfSbQZpx4wmbTiHyNLYBQa3zdc06d2YKI7 TNAVeFFwM2lROFNZc2GXyzUSAoY1bgRwEB0hHD5wHTvES29GqThcfmsJKdRs8 TXpIIqVlH0X4Bdi61Ruk4PT2RFeDALAxmPD49dp4SXQ=w1179 h662 no

 

Chuẩn bị vật dụng 

 

 

SkvzbGMr0eL4WI91XX2fErm NkzYuarryKRBGZ4BSvRMjh O6ra9ZHpwAURCaDOMIUOUu0inti2t3KQ7qvlPXhJ71NEnywWyrNULZaHG3Y35LWhmTte13uxs94dlsR5EGlipLpgtKIUq rWOOTjmP MoxQHJl2c7AJImWl2SHKqLr2qceeRkNUaismeiihSb44M3NEknuKlZO4DAxHSmkCofxWz1FDKRUw6n AR cERmnCZg6cWifNxFCeu2k s4gcvkdF20NhmnHmuGFC ilYGbjfUIeC2UrJcAUxgQmm9LOflE6uLiU7GwKhwxWXOm8cUQBBoKibcyWrROEfwzPnFZw8wpXjeGv5vrkfzloJ0 EPF5Q3T Z4iSzEKtTVja2e3CnAUnxU6pTbHTXUkfm3qoX8s6sAZjLJ2Z9BEYEhmi7gGkJcUif1lDH0BWt6D1 TKYf32vZ2PMltIjnkM9Zqxsnt7n97Q nJsv40NEn4Ucv7WzJoMfIQB BxVYhvsPTzSpb9xGsNTC2UPJtBaxaHgJMYbnfYz2S6NFazP8MK9H gxF4FesTqqpKgJTg122B7ZjvBaU4HSmKAULNB8ozJxoR4Wq2hP9 zWi1LfNtdU6D9Hm1gz88Ge0Wt XL 6AbYWNVJjEUlsw6sGoOIkp m4Hp1NV01RIMow70OQrw=w372 h662 no

 

Lau chùi ở những nơi khó khăn nhất

6 – Mái Ấm “Thiện Duyên” ngày 31/12/2016 tại Củ Chi

        Tại trung tâm bảo trợ Thiện Duyên ngày 31/12/2016 ở Củ Chi. Tại đây các bạn chiến sĩ của chúng ta đã phụ giúp trung tâm dọn dẹp và thăm hỏi các cụ già, chơi đùa với các trẻ ở trung tâm.

AXcl9hcNzphvyfK 8WSpxlSjm3iop6rcTrVsvO4MFTxzLIyATtDe26 5WjRPeZGWfBdunavD HYZFTeqstu1gVwhI9h1fnV2SJSTDAvhKwDYlzISYQwYk3mSKhmhgM76JPzg0uSD i mhVX9xtJ nL5dYu sWz9dPpFoU14JgR4BAkDrVahJdKAjvcM8Qyfc6stRjgUw Hwz7wphOSv92ro77MJ4ZK9no46CwWibgq6PQ7Pn1SruylamVcBnT1CzpqCNZA1IXxl9kvOWW903knIXjX kghVlgaZVG5Tcyf626 nbzpEn2Uz4a8j0eaA5ktDZOFJYqa298wAGeoGuEd8Tuuvn9 2Gb2nCEVhycSgbFloXquYo2WJ ZVIIJpEHR uAeg3uEFUxOHGYd e7ZasQzryC3G8YUkic5eb GMG2Wcurup PNlOja PEJ1tCf729pWbIHcCpwV2ueI7VqRsxwp2WFRUNFLU5L suiSRJCjNpFWSuTow1VjBAQraZJD xnJc1N5wwTVuJ531 zB34kvfg56YAXfXSwAz9g I0E9TKqEiizVP0rCh37Cwy7DIsip rENG9nxLgs5omU3eJ3sSnp9PRtj1PQ1dJuGCvwZHq1bQfNku1tab204YKaMhJpt 0hYepC SdhkA61f84C2Tg2ZzG5VmwNTjTw=w1179 h662 no

 

 

iQJLZ39RfHubMR Q DqEmV jcvQE4chvCSNHDAcHh9XjZ8fqdsDLQPmgd1PfLzeb67EpCeM2LzXtOToKqEqgYM2HR5asPzUtly4OCH U9xWG6NXaitZKmdnqb9OmCX1l0Z64YGJidy2STsd1l7eq7JDAOhjWlDifBTCCJdlAIyJFdytYpfWcsiiEHV jiHtJqPLCVuktSctv1OagDF4JPL3iHBndvgaK 3aGPpcw51Axy8JZJbm3WGryQ7byXdsiUT5kB182q5Pa6x7t0 ncUn5txG34exFbYikNIYYty0aUk702B3L2CgNrG42UBDexkVsBGY0ZPtJlxbaVtj4Xx V0oA4 1fEF 5o0 7kSMwLuRizq90o tqFiHUjPKdIawsbdTy SLbtEL91S YrU 6agKVF8WHVy48ZsJPxsYVPf5jhCrzuW9rFu5L orcA660Kg0hAqevVv83O sv3hdOgNhIIMPBPxFbeSyncaDsFqXJtwRA51Ly7v0N1JjtH3bCLYAqs9iOY4YYxbEOuJc1BpR2yY7ciCqNpnGRjKTSewQMG262 hRT5KcQ6317EaT31kzkaGJsaADNyCELR71HRDgnCkUJfjlk3efHIIuWfsdkelWbVtpMJaDe9RyLNa71SdMs6dWZ9wpTx pgtI274BbWvCAUf3UNZJNWPF5g=w1179 h662 no

 

Đâu chỉ có bạn nam bạn nữ Đội CTXH cũng biêt sữa chữa chứ bộ
Lpu4Ro2YoxQqU9AHaQLtIwTgJeOmwdiODViaN5UxHrF0r32JZcYYO kvEqBO92gvns9v6whGL6k0e0pSH3XaiLGvZkKjluIPAF7u2Cq 0K0yOEpgrN7zKcMZg3u kjqPq1XyYu OWp0N4U9QIQQdF14 sWJcvFvN7gnqdY3B4L ULpf3S7ilU87iKUOQPvOcP4vNSEJh5 1ub13Mq9Ml0Z7B8TxvpEgJr1zV0qS 8y70oNciQvGOQTs3T43 XaYvJdj C7OpvqIbX51iRkqfMoAAeIVn5uZIfqm00yC1pdAiskI0yR2UVdEts8AoxydHOQzJZ pasfjBVlB2yH23fjkMRnD6c0oIES1UfoIB48ssHqhUcrYO7RbUV8kTlxfh6fTkJ6fMNqzzWYSy7dHyqQh5H4fC89Gz2CKGxOENfpJdNYD9HY5C2UOZ1b7 QWI63OhVrb8t0JnI9XOIDcRBJoS8WxfODv7qRzYXiaLxHW l3GkPmjUUrkzaz2WpJ1lx75LxzxV5phpVrzZu6oKaWXDlFpF zkm KkP8GSBp2dVDvixLJp5Jkg44W6Pf96rYT5Hc2EUIDXHjjpC8eED6fhb1VyxzLsw6kzImMW1XHEbU1d6fBw1kkjdaSUyJAHvzFUGKHetVozR4rUHP26L2tqOfTiBaL2yvfqyKjCUyNA=w1179 h662 no
Trò chuyện như hai người bạn thân 
yUd E3tahFEa5vJZE5twCho0X DcMdHR0P2hmF9wxIRtp8Ujch3hdZkecp ztAl SWufCFeGge29D8nStudOU0tW NA63ddrAA U3xOiixYfY9WWK80tjTnlTZJJShFDZQfGEdjshUywVHYOZHt2v xjXrWtE2M ti7Exo2vAEhZQpVUcP gKfSYC0IlMjsjYotKr0Y Jwb1RSbxshE Mib4OBfAmfG0QQ0BvUOBK5mV4 CHbRCQ6SeI3MBm4jH0ogIervoC2DwmL Rzsjs2oQX6gYSosnweMVIY9qAFFoICwKcMonwtgn6ulrb8BSw0YvIO66YOX3yk8saPZ2YpNvHOCXbnyFSSV8bjuzX26w0dbWLKv0Mauh1RZAyng7Q GXPqceqS0BR sMr3oWWWwL91ZUUK 4KWD428ep65XbZz7RB G mMqeoLAfgTTbOAZG0fH5Y67FxreeERihAhnHsG pYkBhQ9AJXgsuUdu4zQGXog p8ltoSU4xsRcFAPlvyIQq9IYogbeiaR3uRwBIYNZWCM7FGVhG5TuOg8Ypzrd5N kGkS 1Nmoz2TGogT87RwsbBGJ8R1wqF9TaUZg8 3Ljt2olOM JdhqFU6Qp9AlLIOpX75WluoK bTNMmxwOCbQu4FOh4jSzLzhheGH8AZXnoVuBaNiOVb ExXOw=w1179 h662 no
Các em hát hay lắm đó
 
YMuPO qi7hkUvHpu6NHElMPSo9uhIhbyVHqI biGpZZQ0khDQj7IiqF4 zYZtoJwVV9jKgS0HItYs84dHkvTt7MrtBSETqubLOWmbh4LG1oE5DgSwh9IeLZWh8QfzmHRWL7NCuqQj2 T ZT9PZl7Xy1 8vFKi 4JWTIruuzTQnVXyR56nTLcemBWAE43zvs5al5KsZtZjojKrr0yquwTj7fyMHyW04HhnnUUu7xa7mjOzmMRIDJf04Gxx0bNmcaPL0dnJ03LL4oH5nlG46lbH8wwOtzfG9mdUwwwF91YGUz2sygNhtoNZ4rkcF6fnDpb09pU36 o7eIVnrfianZPCPXJFe5l5o9A7OaLrPsdrDJS7zcE0sWwUmbFJdZipHuSswFwW YvGznaBg1KVd3JL3rCGpOJ4yDy4tvqcA19IAguVlsSK4VeKrSffLxmEr6Pjcn9lzNLigD0GogO36xOuUyedZPW94nW7F4kNbG6rVbNdPxJ Rt5gyN69AHn6fymIxbX0ZDahByEVCVP6ZvziHcEZkDpw00u2a4CSXcAm 6ZbX6m5eptCdqa5UhdkUqzxn4tay9zUCYjTHu7TUo4qKMTNLxSW3Y15cNVTgxyhFGj4rB QBvV0XQwayR6RODFq2mYS8 bjDFkjh hVJM0xwex60a B5DwkGhJxpmCw=w1179 h662 no

phụ giúp cô chú cho các em ăn trưa

7- Chương Trình “Xuân Biên Giới 2017” ngày 31/12/2016 – 2/1/2017 tại Đồng Tháp và An Giang

       Những ngày tiếp theo của chiến dịch, một chương trình mà các bạn đón năm mới cách xa thành phố, đó là chương trình “Xuân biên giới” diễn ra trong 3 ngày 31/12/2016 -02/01/2017. Với mong muốn đem lại một mùa xuân ấm áp cho các tỉnh thành giáp biên giới Việt – Campuchia là Hồng Ngư – Đồng Tháp và Tịnh Biên – An Giang. Với 6 bạn đại diện cho hơn 200 chiến sĩ xuân tình nguyện của Đội Công Tác Xã Hội HUTECH đã cùng với đại diện Đội CTXH Thanh Niên thành phố, Đội CTXH trường Đại học Tôn Đức Thắng và nhóm G9 đã mang đến một mùa xuân ấm áp, vui vẻ hơn cho gần 40 hộ dân ở nơi đây và trao hơn 10 phần học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em, giày và ngoài trời
6 bạn đại diện Đội CTXH HUTECH
 
 
 
e1e9b zalo 636189612304113084
 
công tác chuẩn bị 
0f4f4 zalo 636189613507158072Di chuyển trên chiếc xuồng  đến các hộ gia đình khó khăn

85e0b zalo 636189611715955485
 
                      Thăm hỏi gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập,
 
302e2 zalo 636189612925296927
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng
Tặng quà cho gia đình chính sách
 
Chương trình “Xuân Biên Giới 2017” tại Đồng Tháp và An Giang cũng là chương trình cuối cùng của đợt 1: Từ ngày 17/12/2016 – 06/01/2017 của chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017 – Cụm Đội Công Tác Xã Hội HUTECH. 
Sau đây là link ảnh các chương trình trong đợt 1 của chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017.
Bát cháo nhân ái – Trao gửi yêu thương 17/12/2016
Bán bắp gây quỹ – Công viên không rác  – 23,24/12/2016
Chủ Nhật Xanh 25/12/2016
Tuyên truyền phòng chống bệnh Zika – P24
Pháp Viện Minh Đăng Quang
Mái ấm Thiện Duyên

Các bạn vui lòng đón xem bài tổng kết Phần 2 ở link : http://www.ctxhhutech.com/2017/01/tong-ket-chien-dich-xuan-tinh-nguyen.html

Lời cuối, xin thay mặt Ban Điều Hành Đội CTXH Hutech xin gửi lời cảm ơn chân thành các bạn Đội viên, các bạn chiến sĩ Xuân Tình Nguyện  đã góp sức làm nên thành công của các chương trình ở đợt 1.
———————————————————————————–
Mọi chi tiết về các thông tin chương trình Đội, các bạn hãy theo dõi qua:
Website Đội: ctxhhutech.com
Link Fanpage: www.facebook.com/congtacxahoihutech.
Link Group: https://www.facebook.com/groups/ctxhhutech09112004
Gmail Đội : ctxhhutech09112004.hc@gmail.com.
Địa chỉ liên hệ: Văn Phòng Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thân ái và trân trọng.

 

Content Protection by DMCA.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây