- Quảng cáo -
Thứ năm, ngày 07/09/2017 vừa qua Đội Công Tác Xã Hội HUTECH đã tổ chức chương trình “Thứ 5 vui vẻ” giúp các bạn xóa tan đi không khí mệt mỏi, căng thẳng sau giờ học. Chương trình còn là sự gắn kết giữa các bạn đội viên và sinh viên xóa tan đi khoảng cách xa lạ bỡ ngỡ của tân sinh viên.
i1UWUzw3LSxun3evv4QLXfz5C1gt0bNSZiZZqbMYrobbM gQgdl8fPid3tN7rg4Mxr50WLxiLzC iNrdSFLfRKuTnjkWKQOmmcXpYjOtWCdUedPpgdnZd5cVMhUqNdcfKJrU1binRFh1KHD2Pc4wGjTWu289XATU5FdG2Js5Ef7rHeX7HpDGvM2k9EEZxgLSNez sv4QDb jjJFqg3rMm8w5yywEofFoi1sg7vDbhAg9aPgFGO81OLhni IXM7My2rGHP9MmZQsMX3TY7dDWiDcXk0Z81VQDLw04Lr5cbU5IlKNjksA4Tj9Q8d NkfaM4HLuE2GpTp86QQtQO2wQuCrOR7o4BlxFyx2F nhdiAuyDOU9Np6KmKqHcpHzn7gGaOOWr3FUF9oZpq7gdMEW558SMrdF24JNCLvvHZQ KC9ZGBz80cOYsbIGvfdBHvo155f5Q 7pDKC1lzp1KAUGmJ2RanYpptHZivlm6ArBNztiv3Hh Yz8EwqyyEENJN8Yvqc5Zxc 6X7dtNG5vD3pCLQIu WknFVJ qkYMZOpx40Uzaxd5Ar6BbxoSvbt7Sx7QsDSmHWbtemL2taLSdq y7vQqpgfXK93GFyC4XLakrn2pqRD1OBP4s o39wjktvJ5JmEs JOSO6QPFe8GG8tLmgHQlcD5nz8nGyt2SkR82SuQ=w437 h291 no
bTm02zorYR tWXA0 XLR5Dg6SBM9G r3drWnH U806IOU2tOS5qgmcS el0QSDJKJBivbQPUp6Kb2RvkCdtDslM5IlSOvaqUkeafbb7F2IUB1IujEHf2DnokiXv1yiVvWqdEPfoa Gp2DqWCBFzqVtkWc8ZDeFSo6O TltWoDcv7eHg9A1IflJo0QG3 x8c0JG2tXKgSpoD02VAwetkBNqaw2oFFMz0l68I5GrWOQNUh6Iq8rOwZpEtnenHGRpooQUDV41p0BThAAOVjP erxdKNtB8MotCSKXnkY9kRTZ5DB6 O5Y8VdAXs1e3bILfCuXiCVc iTVSWcz gMEFHSPPAtbh8As EJiDHGzL1kKnJqr39ITuTqVENPsnYdHdkylmt2YjFei3ZJXIVQUvwfI 9XDn74NkfX4PdGoSz pEzS9m6rzgRTPf OHexDNBvcEALlAi30G5tygGvXUX6 nP1 AnIN5MKVUOylx9Oy9TBwXcbPk3fQ gIGh4kBRUWeD0iuyiOmRroKiUuI8vmB5EB aHwQcdpl361bFQpmjOWU4OtSGV6HtFrZNk7AUtpHu V0w3DTzA6lsa16yi4huR8yZJgnyKraTBnd2rYRNYs 1Ez7WstVVQFVmKZdU3v4kYDrPjuNGJR7wAsCi3t JLv I4L7xkrPzDYCLuBnHE hQ=w886 h590 no
Chương trình được đông đảo các bạn sinh viên trường tham gia làm cho không khí buổi sinh hoạt thêm sôi động hơn bao giờ hết.
MLHerf Fv7bQsMMudySKeJskBAcbQL6YI4O2xXK3iPDoDRjNgttBfd3HpJFd T1aFJ3LPtKKJkmXTJ eMwW2eF0pqLIDNntUXioU5pHYL4SpCVJPm aRfWFKbyrm5y0v5XO4jVmKji9KI lXNhQVfOlVd7u3m4xfC7C5vOJYcSVY Ql5Wq21e d9SHWSWu36fW2dZE52 iSfaN1vLZ B7Cw0Dy1mbZSM8BCzy6lS4yFrZQaxisAg2dt2gDsYzxXxPJKS6NlbJMOgeYXuvqzgQuUx2 ikq3oT r3pPBnJlVn18Bb8v28owc4 yfGEgzL2J91MPZ83fYmpBY4xvrykNybOJ57bhko52X2JS75LTaljB6lO6d4qSNM7ogORm7gNlB9JbXSdBc LaSlxFdmM4 evqCPnZeoLHdgxyI3T0DOeAfl4uRX7kTfVPVBY83E NjsrHxMrbBmicmwVIx2OEogx4WebByUuMyvs1a6gbQUH2RSG4YZEW VkUa1O2y C5nC21p hFScTctsCjgWd 4X5H4ToxKL6GSE7sj4XSCIKnYtqZZl7MWX5VmuuKyN3vfiEnXBZMiTxrmv7QkKaifs3ePyZEnfiZW1pq17czfJpRJFFoTSi6CV3h7jniK7Oi5RIZsHsKClE32P1rT2KMElzOuOa GIeWSaNs9rtHZgyWA=w886 h590 no
ADMJ1hv3fEEV VNZULhPgq7vyfjEQX76PGO6tCZIbGdLJkRyihSRsY4fpl2C3ynF4HkSscFtYHEAb2FKZ3 lHGS2R yfdAcAQGkZyrLKW7hhPWT1QzN61t08X LmrXGh1JXhyPkR4VRHEfqsCLoO9622o BtxZ0MLjb0YC5VtkgeS4axwZx3u3R Ho2erP6YqfDms8BzdRJfq1qY71aURbLarJvnVXEM6tAJ1M60eQZ1Y6ilySU7uvgZFO53cUBckjC74KBZE98SVn3zMzyFDv 5mai77Ecjmlp0wZnBTLZ jg3QM7ddA5K8YDiILWCKfs6oLFnRLuDLaSBQHCtQ69No5ulQzaXbOlo7EPClGQAoMgTl2gN 913bi2BJnanoT9X 5a0 EsOivq1awfGCb1NAafZa QOMj4PHcT2QjnrzcMbjps3DQ7GTmmR67pRICswBl31Xl2u75hKfFHNi98 6QVC8t2D4reVH8 sMVd8jmrJ4DsnHku928jm2sSzSrTxii1eilMIs3qg0uEeApR6WBjS1EdES1fe2smHszL4p8CBkS1SvkZG9XUBF0Qu6Z1opK0nuvkAZMsemV3arzhno J83KkkmBm84Dsdcbo6TcoMQo3abA6eS9TpecjFGJGuuQ98OJTjThoBESvCv7KeKSu GNX Y5j6tbE Z2UOdrQ=w886 h590 no
Một buổi sinh hoạt đầy thú vị với các trò chơi vòng tròn quen thuộc đã giúp các bạn đỡ bỡ ngỡ với nhau hơn và tỏ ra thích thú hơn nữa.
c DZytLBCI6 O4vPDtghW8tPdLEepT Z 07qNNhVhH46 D4MFQjYp0eECwGe1YGjRDUQHbq pYweXpDrJY7stejlgZppY71zXULoLZsYffLMIeUShSlqSwXXoFREibV7SQiuVeLgnAtYgFLy YeyPSxflEER0kYCJQZTyuwtLZ76YzQurVyEJlCKS4 3h1w5jtZh2IzuVZCie1ZCUcS7DWAabZjcGesUecrulfx Fp4pDYlcBKKNgLATuvzHHK8S7HytlbRjm5rc7320n4xfKuBI CXPaPqT8BWNRUL5d0ilDJlmZjIOVYg6I9zEFAgmZe JHSY5qw93aheHG Jv3a8LbL3CC6gk hXZUx3OSiZYvdwyszcHK17fjVUbLG3Pe tRGKLX7h7SID3veepTLf2zA2aqVKrgpE2Vr6ueoDBPP287keaXlTyDqJJddehUSB1CYjFUZ2eUgmRE0wf v5 4vHGpbOHhMj2G8EYkUCezK2rFrYMztIab5lBxjZf6HULOugxaZe n2WyfhMAIHzgdEv8fQk8y7ql0DOHV3SpaFBnoC5pley60sUOuHs1hobuBIVe5cnweez6sNSDFUzuLLZYVmvLMNmKWTDiq7hivTZu98Qi8s5 HeilA2LI1SKox0afMoaEjdrimmD57kO3TdBUCkT67aw7VUdTFWCTNQ=w886 h590 no
YP9XJ2zQblK6 OMLwPfW7gIhhi7UaK M9nczraliuGI68 m40iiSkf1Dk4HFVndWD51N15rOv4aCWtRJvQGEqR14m ijh2fD0mq5FGG2z4 Ck2pfVjDHy3s7ERbcL8os3 YysL7R51np6g4VyaBVr4WX zfhtb0bvstL9ZwOVKOoiwU7UVRz9fiU0gvgtO 3gLSUx jDOkSh9MDfE8xJ6DaQWQb YBbzMg2ZNGKS bYBforkT1 JNvxzj1scmAHi98PoFnpfd9072A0RmltYXlmmf4NIWZ fBjJu0bfFz3A1SC0ANIEUpAFm0DfWLBPN5uqb1048WKxXXIH6uKarL87I6o7LZNy9bi3SNRg6A3I rDzY JKQfxY1qwS Nch3ilupUI1aYMpgmmvgtI sXexfBkbi7 yKIQnPr7pKxAVyICtdf7a8gRxMwYpOx6HkXXMan55qtL4BMJBdgZDx POQoNy6UdB9xn4evNdbCZ2 8GE8yLl7xmbUUEC8h1broLMt7eRQHTfy qoqHNul1j ErBeLrHIh1ok9sZdr5NZgokTFlIfvNvXpCySdcmSW41sET3Jf0ErKfne7mUslpp4gNWfblqZkel4QVWOVCCVHf8bHdvlLVwaGvHdn0OSBfEPZd NIce2FmzBSL2rnLgnRfMamL8yy8Qg joYSMIJuQ=w886 h590 no
Đặc biệt chương trình “Thứ 5 vui vẻ tuần” này với phiên bản HUTECH TOUR còn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tham quan một vòng HUTECH vào ban đêm, đến những nơi các bạn ít khi lui tới.
KHMnMdgWEvfVztQSugX zOG2z 5NBoPLfYu4GN3BZNyKRW WbxRShe Ajhb MqeBSar3PP6skMut8zS5zJJrTONnzYoWNdU0217LGiVbM6GRmBGf0PSP vURL4EZkPjtksmGwv2KAKnQf4HQFsjlvEN4NDs8 HpwqujIasgtmzvIHhpkH82ncXkdPiqn8ChmD7usdPVXgd5gHOS14IcKpIs9hw7tm3kGKviXr0pfztRznXwY58eoaA9qF4XwDcU aYKRWkhoX6gTJeBogscivsvoS39BmX2UMTRwyugcEzj07xXM34ZVu9wy95SdKZRGVkOS Hk3FZWSZEUxcMnA5VQLbbCKrkEchlkeif3j83et uvsZpthuSwOCEPUXvnF URYmd5Ox CXUNuFU1IIaIgyqqHzrmlgxoNGtFCjXrUy 0Ry5tQjtsxjXFmlzuWiOdo3blIXnMNHYnx7oEDeMb4swHqgFC7GqeygwgD8vlaiL3y1QHqeNAoLXGNKfJ6CfRwI8wb2bR39sS16Y819GCk08E3cfGu3JyLcwiQssPlLhg9CPRlLZEIFyRUi8VD90E7IgKvfQfY1IVRPbe2uyYQC1q7Va35MJvaYbCmBesb0mGxmxgy6MCLGW8ZX4KeRcn4tFPsFG6p0sb5J5Uaj5GYrcg57a3IW4U8C0YdN9LTQ=w437 h291 no
XlaxdZvAVtdkE4PCRWckRhJh4KtDl9LeuZeuDABg3qu0t4SDVNlh7nhJZVO5U65twreZG1nBaewGm8qAiuKGwdnTyOeAPZthUj7an6HJCGXSeaPBish3RKCsi668TvkZSZKZIhA7aUs7S QoXkTPL6Js1IThv3 NioFlv aHK0ORwmrB1zyOwBl8opX6BkDZuQaVAYAZ21LmV pyvc3rbYi0YgdgwcoJhRlQSXqUkjHwyRSoludGeHS9GkZgQt5OdUQDaPAFZ0p8gojNbK37GR FlFQZuaFhPI3dPWzCU9O48DD6w hnHEb4N2F5AOm2dwG L4XJvLvyfVVygdQY0mbjn0 oVQrf28AbHFJ2mvsbgWJsEmD4EzZGBbPTTEgU8BGhUiU6u8bDeUgAkRM10nrK0TmFKQR8jg052JUifY4VI4wNcFfGGbpoKODRBCWVh5Cj mkNNSu J9lr9JcXo h1fNV03T03tOPOIpw6DyjqY2XnJN5wPM JuEKRelWG789ydvwUyiw07MqGys5hTYiP9hfHvGrQ mvz7nk878l8P0rBQES3jZYillQYQtXvv1ou21 ZA5R 6hhlPBQ8IX2TKn3KUw 4885rAeFB8VAL YvAuvafkZCOTH0guu9tJSJ S7iLIyTsQQ6v54Om51xbtv2r9IPX4yMFG6nU2fVE8g=w487 h274 no
9dWmVTJ2QFocKrqNGRTYA54yv8Ge4khnLaw yZxUmPPbAdEVtWGEAVNdQNeevXduVe2aeOdfUYmimqGxd5u9TccZ VPw8fGArlV5RJWK22FBgDZFVjm aDTq TodlQhjX39aOqGJdtcNRp6Bp9c03zTd9RzQ yUZR4sfhEPBt3QswbAod6MW8HyY4Eeh KsDvGM ODtlZ7UxQSDH cwCLIxK9MdIBrknD601VUOfar1nTHGoG3zwqf75TKgcVeOHJC91W3kPLun6T9Cm9ujZUN44PhSXnYr7Esl05MOPd1G64wZv4WP Ofi4FONSxSVOiIZ7k 6PCIFDca6a8n8UqnI8xDoOpa0ZOCinA2aG8VqSdUDsS9XWICsLP0GRweeTCypciAgn85K7Ob2k54xFc6wFeYIbdWOJZ3qtAL8q6BwcQ09 tcupxvxAF9XVA5LUZIfweqfXhz s11Wv2bLMnns9NPGJB A 20L 0SpT6XFirjXDQ07zciTyy0CAjwkzba7ug4oTfqnzpBikAwlD7MpAp7SKkbnxHWPITIq dzRivTGZPJ1kjFa7l4RdDVgKrSASzpq4EMw1vGX1WDOWIzaTjaruNk4UahHJ5fk PqjirKCeIv ItaDA84HbSqz4S10Ha7ODurlwuUjP8AGtLvWjAm6wIg0TSAcgQHCYesr wA=w886 h590 no
Ekp5qq1mtVRK NCv1iLI4 Y0iAgH9G kZBjEYiwEHqFld6skmSgCdrVDgHa5tTvqPn6xr5BN2z3ZBA0gJ48uZoVaIzVygHzhOUKnOGgXxGfLaUconb3fLmv6AAxYzrlr2bujpZVSAUwTpqzR vx4nHJMZqtFWsLnyAAb7foSYnzcz 4egcQTXZwdd2TxveUEA2vA2MBRbBvUJVNPcYqnt0AZO0994TtMhCj3iEb1GhIKxaFVUqVByS999E yLxMzczZgBZltsqHb4hDsqtDEVHPsmowpw9ILHI82S jaiH6xqcnFRld LD2IEdxG56q6lpHyPhGnFfDDNGzqyX90TH87h2 hNMUD3 VmBeRLvTWCGKPuF0V PUH9sMidragFH1 O9JQAOcwSYrmHI4e92s6omVlU2funpFLEbI5 JIjKodhwpz0Yuzp2 nRnh SF32qkewe6 GJclQyIUxKJbMdgkgZnSLmTnfHG4R53w5zYQObxyuuHYb7Ds76JZxOJMlb 6ajzPwopmmZWp jkKSQ9FXIycVFHwFqduIpk8wykxDVVKUianzsFqlebEUPHmH5XI8b0AM1XO1zJvIolrU0B9bl4GbtVsrwa swFAaNmXaVOmZjDIpCKpAjNp1PWeXpHpfgNQcwFLCwWe Kb6qZHA7CWxr7QJuXOxVIZ3NOaA=w657 h369 no

 

Thay mặt BĐH Đội, xin cảm ơn các bạn đã tham gia hăng hái và tạo nên một ngày sinh hoạt thường kì của Đội CTXH HUTECH trở nên đặc biệt và vui vẻ, khắn khít hơn. Trong lúc tổ chức chương trình, Đội vẫn còn phạm phải một số sai sót, rất mong các bạn vui vẻ bỏ qua.

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến các chương trình của Đội, rất mong được sự quan tâm của các bạn đến những chương trình tiếp theo của Đội nhé. Hẹn gặp lại các bạn.
Cảm ơn và thân ái.

NaDFRUoiWhHlzzgzs9qquH6gGcH8NnNKGOixF92VsJCqySNMO4FD7Xq0DPeG JU1MdoeNQDWcVigNpA ypb4tWoYvId2EXweL9o7E4c9Fm 93XlNLreVCVBHubUEJ2E I8GBokrqQW95sbi 7bCNg0xTeSM8hQI SUIf eb9Y3IZORTS OsUl7dKi JhtOlOOmDfh 1YgwAKZt726iQqR3dGM2Lzyob1T6adhZjYvVLqTjYa6p0F6C2XCCA4NrHaxpF Asfa7bmwixR7UiySKrBgLObLRgSi3HX1m9L47BQBhItN0dSDYu5Sfh2ZA7NZzIBqumxZjfz3YloFUaoC4 z3e2ky45zbZB7MRXryqJ68xXiSUdXSjR6muZZIqK0cOXwZegZiWrhMwXtj9Ydxh0l9rrSKqWsVYn1qyzEedr9Y Mg GRPr6ZOtPKOQFIfAQ7PBjKJ0ubti zxmDf55dgSI5WffLNuaKwFrEMkFX1U67KWafHOjK4DtV7IQvRAqBHzgx nZbGTFGe a4gr3ISkT3SXFuBa VKqh6yADdA6rx3ixc3j55t5lIY4g5MhJvWfcTzuwQvv8wXVx6cRPbkXFIIv5WFEIgL DDBhZYYUKbXjjnVEa2xJsFc6HPqd2z MsckaHU0eR1KmAI30TWNL0Q jJGA1uMYpxJNb3eskhNw=w437 h291 no

 

——————————————————————————-
Mọi chi tiết về các thông tin chương trình Đội, các bạn hãy theo dõi qua:
Website Đội: ctxhhutech.com
Gmail Đội : ctxhhutech09112004.hc@gmail.com.
Địa chỉ liên hệ: Văn Phòng Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thân ái và trân trọng.
Content Protection by DMCA.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây