Lòng Tự Tin - Lửa Nhiệt Huyết - Tinh Thần Xanh - Sức Tuổi Trẻ

Lòng Tự Tin - Lửa Nhiệt Huyết - Tinh Thần Xanh - Sức Tuổi Trẻ

Lòng Tự Tin - Lửa Nhiệt Huyết - Tinh Thần Xanh - Sức Tuổi Trẻ

Công Tác Xã Hội - Là Anh Em

Công Tác Xã Hội - Là Anh Em

Công Tác Xã Hội - Là Anh Em

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Thiện Nguyện

Kỹ Năng Sống

Hiến Máu Nhân Đạo

Hỗ Trợ Sự Kiện

CÁC CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN NỔI BẬT

CÁC CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN NỔI BẬT

Xuân Tình Nguyện

Mùa Hè Xanh

BẢNG TIN

BẢNG TIN

BAN ĐIỀU HÀNH ĐƯƠNG NHIỆM - NK XVII

BAN ĐIỀU HÀNH ĐƯƠNG NHIỆM - NK XVII

Nguyễn Trần Mộng Như

Nguyễn Trần Mộng Như

Đội Trưởng

Nguyễn Đăng Biên

Nguyễn Đăng Biên

Đội Phó Thường Trực

Nguyễn Gia Bảo

Nguyễn Gia Bảo

Đội Phó

Lê Nguyễn Thái Sơn

Lê Nguyễn Thái Sơn

Trưởng ban hoạt động

Mai Thanh Bình

Mai Thanh Bình

Phó ban hoạt động

Trần Thị Huỳnh Mai

Trần Thị Huỳnh Mai

Trưởng Ban Truyền Thông

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó ban truyền thông

Võ Ngọc Dung

Võ Ngọc Dung

Trưởng ban nhân sự

Huỳnh Lê Minh Thông

Huỳnh Lê Minh Thông

Phó ban nhân sự

Đỗ Thùy Dương

Đỗ Thùy Dương

Trưởng ban kỹ năng

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

Phó ban kỹ năng