- Quảng cáo -
Ngày 11/12/2016 vừa qua, là một ngày chủ nhật thật ý nghĩa với những hoạt động thiện nguyện của Đội Công Tác Xã Hội HUTECH. Đội đã cùng các bạn sinh viên đến thăm mái ấm chùa Từ Hạnh tại Quận Bình Tân.
9lNdZrdwAH3rXqG2p7uNnOifYrW1ticELhI1KiktjPYU 14IKPRuZ1 Hj6kKofHhh7nhHtol8v3wPStiy57C9ypkSSoWx DviU3ku6YF j1iTgyHi W3oh mMt2eAYnWKZ5xX9A5H98Lu4D07kjtN5AqXsRAZv8a 5DLu4wxvN0SY7NKIVp g04LrlvroiOGryV4l5tOVD4kwopBpUltikJAWfA3Rjqz5 gkU p5MMuX0Qk5BJlFLhtivoGBFBbMFlgmqUre8l8IgoAonvR6 A1M E38qg0GdDt4G NeG8GseJfsKB1XvSUzr7aJX2s lvxcjqCUoks5 2ihd9wFQCZ1KDEFnSibc fOydc96zoKgTLLINKtQIpYo4m1D3W 6W5wDWtpK0O VGhm7veSsgjN2molDyYImrU4CGif60vww2qCYoImegiUU zn1OxEAZpG4UswVFWM7mI7dgDlEKdJuVJ fWv6bQsV4q20Dcgc5doyHSyagrzz7rhJOEljMlMzDavJ M3qBhrQ 9GNGeQnCre1CdJBBgLAj Sg3Dy bL0vbQk6TYQB1HINBMeuEkCZMqkl59adWMeZmPV639EbqWkPxMIWdCz9asCkLOGmYJE3RyxaL1llamhKck8DV5Ya5R1mlUhWvGe8AMa84rc74r FHh5ZR8S9NT6uFQ=w1181 h665 no

Chương trình đã thu hút nhiều bạn sinh viên tham gia. Một ngày hoạt động vui tươi và bổ ích. Các bạn đều năng nổ, háo hức tham gia làm việc cùng với Đội. Các bạn cùng nhau vui chơi với các em nhỏ, phụ cho các em ăn cơm, phụ dọn dẹp, phụ nấu ăn,… 
YEz1 YgV 7mvuV4kLzWUQN9tFyOh1S7sHJuc uajPujaKWniEKnIRdZJibckjH2wFEhxhIheP9Jm0SG zi0KPD3t flNr9G3MWTIGfABIY0caKOCpxr mQfPf0jmwtJQnBRV S4k9xYkkEiWFoeYqKi8qLfncni5dU WfXmKJSYZixzI9z7nTDEJxTXKDeBx bbkR6HKa7qwHGWgIEZnMTbtuI H GGh2EjZxcIoh7h2HjiG1aO6TNcHNNTc91wCn3k37KBT9eOAbtvHAK37ul ciKMNy3XKXhHFcLE wcn26hF34Kodi40SdbQfHwMS9TU5cir170UPGmREHfquvceN2M2OhI4iHZ56IhCek63 WE cxVhSEGN VCxxyaxAy6A3 qajQoBja p7sQT3LLSQToQ0Xj0bNk2E0jILlk 2w8E8 CvZBk8QsKc0Ffv KY t05nCfmNs7aCPKtOa89G1znWwftuIBvk010cO7gzx9xefY1rG cLtgJT6M sceh8x9qn6hUbvxOLj Ytsd6gD25K3Dy1c6GsgMHZHzT4oOa5t28Xek5AFVRUyw7E7lla SS1ab92ksfrV6LwljKadfHmSBlaTLxsM7w5pC4VcFm7xqvRNFSqn3W6J6ierZUV9rDAg hT3D6fXnXYDaFRt2R27gEoUu1 tE SV w=w375 h665 no
aQ31wyUPgGsnFxMKJjqfeTGseJw vu3R b3f4e88D4TUcDmCDZQhboqx5VltGlmGly2KBWHZGuKZJcA Aosjfj Y3frYAM7TRNGSEG5Z3OZK2hPEi1tuSfAB90eDX YQLTWYcpLw Vgh Y8Do yeKX P2NlWYilNweUFqs8fkxJ2MtzsTrvel7pjGaBKk9zl25yUhDNUp4doysoiPStKk4q7eRNqUFe iiwCD9Cc bqKwxIZ3pBUTe GE6z1WQqiYrIot7IBkO w2S psKUttm HoOUfp56Z X3JTmKaPWkknpfAF7R1C38eYkGCyqqpdVRyLR7I UgVhS Ad4DAvoqq6ZboKdwLx8hep IKesNZMKBKunkvcBT7rWNM1M3kDPiMyGKuIdbZJsil4T0njmlkpW0J Ibi3rmOVr3BZDso wYRqi xJc7FAdYMjNnWzwmyL65TT3vrtGzs5b8O9ewh6PVrb6qedQcpxbptwYCJJa7Q VY 9JHMSND7CZDnzIbEFLUrJqijiUSk2mCSO6CK7nsr46u9F 08mmFFKGoArTNL4FFf02qMML7GSDs2 LPkJ5HNdgs1huyhdAEObeNCTidmwmYrP11j9vN0O18IwBB8sEqLinnTtVE2Lyf5uiYzBG 6zW03TyoGQdpFCn4H0Y8T9SRY911 AhYxLQ=w375 h665 no
xwUxnAY3n6uCLJsd1XzyzhrNt1 ToPx0CM2SOfvlS RAhaLOIyjCJuhRebtzSQ5EaAWQWEDyd8 POzgiRz7KNUJTWLparCXNt7mvReek9ytEvweDHusgVg7illnM WfSKlUemBxp0xNj0XCkwTdeL4iTPD795avMeGFTcGMJr1O77UkRQRe Gd9BbSSxUr4TUo1 TzCIik5k48rcjhIRxZNAGNRC1Q mQ5XErsgEbopaAyLJ9yvFqHo4itMQUxxj k akoIPxOsPJDFg7u2Ib7gupyb2d3ZSESHyTsjIPad6POW01fFC ku8vM9SzT5cYhPJHXe7cbIdttCvDcE4HCoHTCtiubMkmxUkOVcKCxvOYQvNKoXgpcz04FIeT y1MfBFXmO7Za1FFeIlO5JbmGzzi44tgAdO9JU1KiBACTKUi5xn7izEuDVRGZsZ2hMxX 8NdhVSNc6fIt0N80djdq6JrtbtG0hn2y HR0umaG7i228p8frI3NrbBONb5hUf54z9IiJClCaFKn1dlW6D4dCLpEFbDLnuouK2uV7tkU8ZJ7TAFL276F1AHl S3yzHa7Ex a6G bJfBIQ5GXkbALwuysM3m64qoftL2ySefve3i8RBSYBc7WRG3NOK2oaLuZwFb 4Z5GY6MF0HVb0Dl9kuBsKAkcN zY1O3MDg=w375 h665 no

Hơn vậy, Đội đã gắn kết các bạn sinh viên lại với nhau, xóa bỏ đi cảm giác bỡ ngỡ ban đầu bằng những trò chơi tập thể vui tươi và mới lạ. 
DNKMJJNexXHJDjaAcwsxXZ2A jrK7sRMhUlZhvn7Cv b0 iSTYx0pNcGbO3iicuyua8Y8LbYHqvoUGKfjfg6o5To3l YeuOEhykfrCtHE4WzGV7JMRX79wEWw gGEK7Vu1Eusd YCnoWNurSL G BDJt0Xx Sq HXsAn6rty7oBwFh Lsl8LyUn9c NURbIAYDKfTUU5f0ePJdD1ykEHyFqqAbbDotlJ4cGhDrjfgQWcIqII9YyCEwT5A8AJ3grvmRpj3BfUZiIYhwXNe2kzPUlxVyPSU17ll712WLMnh6HjZUy5426 LVI09XTlrTavGWdJw58gR0MDhwLSu2 qyf BSGnFdNAvtCSCa M0DjLwPssT4fdJ58BFyCYBsdUrCGFTnrz72SCQ A6neM6v2foQ6 m35FY2yCTSJalf7DvdY9UG9I15tfGATFcjv8X1rtJjH9vkhEGb8b4aAC6dvS2h29GUckwGzzpXlLHTGFkl1Fdl6x0 3 kMYj692SS2ppcm0Nl2ESzW3oZCF3ur8ChJw HzNShP ljsQGWHfAxLJMZP bgooefAnoma6RH026en9ra10rWkbaEfMdl1bUxjjJ9jpqRuEPqhcQBM2m69Lm1s3Q8AncBxfY087AlADXwC8eaEKUWFsRBf6Iaxdp4LUbK0nv4uZ3hrhySK Q=w375 h665 no
88DOuQeK0dLQ2PHj8sKn5S 5xnSY34VlHR5i46GGstbugX 7bhD1aCv3QT gyXNQddZCDIuljw55KZf0rY4PB Ve9eGev5YpzAXOPbiaB4 HqBxaG559 SqS3Yl KPOla2oSGdhmSn8RK79qhrgbCzdw1EhANKi5ht7xkdx89zKHBQ0Ql0PMNBio6X2GIf5joTG1FWWn0tlc9tZpWZEpvz6cj4AeBIJK36VPoEsuWa4jBv50C13LyrkpmMwCdx9qwbiqCCTqoYFBgdDXIied5 OHaL YD7 FR6sHqOorrWR9Lo9mnunFSJloyet4jfqQyNpsgRGV2kDQF 5PcSYKXMuEzEKTNyTONsleoJc3ZRRLWIQ3C1FSB1PKDdIkdxgcJFrUIc0QgZFqx8HqXQ ebenLaEcKZFQu APxJdNNi9WDFxo1T3MDSuf1oOcDgOFV3dPFV8U7YlyrdwkJoAEBaKf4aickbN1QTogyTWbVI 9MWw3iKOtTTRM Fyi612ZKiVzxNyJwm2UFjBprVxl7Q7lUWCQOlKQUS8805QwB2m9tmYzp5kst8KNrPYeRzDEnW47yrkJQauNs zqcWTp3HsP9FFQnYF3sVt8hTNpX714WR1fa0GJ5aalgFY Xrax5iTN8TI3m52DqW8V vFY86XWYiu4hD3I6Jn3w5c6BXg=w1181 h665 no

Cũng trong ngày hôm đó, các bạn còn tham dự hội thảo tuyên truyền “HIV! Đừng sợ”. Chương trình được Đoàn Thanh Niên Phường 25, Quận Bình Thạnh tổ chức dựa trên phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2016.
TYF02UmKp4lfvnOPhEDEKsvCJWipbeCC0T962VWtWbndXK3qgv NTyYHgDoMrefANQh6BQvU7k CRxuxCVT LZ29QM493Gf5oKJ63BQo kfTo2iml2oss69WgHoB5wWir3 q8ah3GYQ xR3TGfAJFeS8h96c5nv jaqsSmbsV2YQoKu3yOEoBpan0s95objf2L86VEe36vR9auQBUPR0JTwkjJTRuTWRjzb3TlRRpnakabUc8 ahoQ8P41Yf3j3RA7ob4C0pyQPd bIHqZZ4dZEQP OhQU7MZ7fgSiu7sjdILkhyHZ4ZBy5ZdOeKBrB7jaxHmQTZNY6W22PA9 gJdnkMZ0SXbKpq EerDPzTKKX3 PmTzS8uBfg2wkOEDn0MNpbz63MkAt14o53xzFeyqTXjs4MrKYLE6f0AQxRlctSxF5X9I0nBrFNqeQY02R WmO jvFPoPM3AsVVvmq9bm yoMI5jte8N32BtUh18a3OnWcxXYvJ9 G1wkO7VRfYbuGPmJ9nM8FksieN8MGjLAyuvesn1nTl sbW5TXPOgKF8cwmYCgMZr5UqJZqf91MSFgTEOYQjDyC29tSVhb2Zl5eAlJdxsg SSnKAHtf nuvctP0BzDtL6nmAPXWdGBR6FIkPuPMZMcSmYGfErcLXiu3fzeZ5cH3gZHaAbreUg=w1181 h665 no

Các bạn đã hào hứng tham gia và biết thêm được nhiều kiến thức phòng chống HIV/AIDS bổ ích.Một ngày làm thiện nguyện với Đội Công Tác Xã Hội HUTECH đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp và kiến thức bổ ích cho các bạn sinh viên và cả Đội.
0PzIbtBlhWKpmOcrBkGFkdw93RWFsnIVm3bD1cM 6HMdvlYVNbf6JrxiwM6fvvqZpwe cqlxVPUet1NGL36oRjlRyaVswR7p 7CWr7Zhi10jg5USUgdCUJnJIIgn tLSD5c Ns8lnRRc5COfPWrC2v9zRvrPX0cLdMr4C7JKmssRuVU9Cl IJkzkJAOvyyoyWjcF9XGtfUqeaimK2tlnIYPMojzs 3DihELwcWSg81Imrw7iok9ZuJyZpVI WFWupRq8XmX5J3m6KPKRG0kHNk7uwEh9IUSN1phg04XuV94TuxXfWl9dR8E2nyHIPwq o8qcX7P9P9 DD5fA60I6XbeVPpIcI7opexa8MHYsWTwVEix3A5 wr41OceNRlFuMRbIr Q UIsYXDGMB4k84uKJqmUMn4 t0f6rtXtfIow5Fa7I7o3de b5CZdz8O4oM8LKplAap0CG47HHyl TpdguS5kkzOXLuVM2BUA44k8 SThrDuPt8L0sAG WIKGCCTIHSElQ w5vW8fb6DyROwFALcOogC4Jdpr7fl2kXdyPPPc CAc vthITHRrYaxTG3CEpX tgA FvSyoBAcH8TwEEKrgKhhDz7ryvK1L156GW1D6ZZf296SJAOwsZBMf4E 6TJOoo6I5IzFizTY1pW36khGh5u7Jzx UlqBccCA=w1181 h665 no

Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình, cùng nhau làm nhiều việc có ý nghĩa, mang đến niềm vui và niềm hạnh phúc cho các em thiếu nhi tại nơi đây. Hẹn các bạn ở những chương trình sắp tới.

wQxk8TVMu8dDZx7DatHAZA8y59FGDjGD0TrGEJjQdYMDDNC4BOttHy9IAGKWL8sQHsPKKweghjo 6XFMSfCH7DrK5P uVpTkEvq1 xepOB3ganV d K31f5acBdmMrBBkHLC77PvmccEu7dG33uPbuLrwhBeNRo9z YvjDymTX1jUZmiWcNVb5iCDE31LAi89JR7lC4o2HUYFgJjY71ilxcP3Ll29RgItLPvs0tn 8O0IrP34V2lsCjciuC342n1lWVtOgC 34MGKtHO9ppFeQWoomQ6vh jwmcS3cYZrYcmV9dJseOiTRU7kokjEqBd89j9gWkuKgWXXzNYMIMZ5BGkmaZ9m3j ZhHy2jSfyZUbUXDyljAw5Po8qBWqdadHJ ZfLNPF807BkA7u7rQWdQAU73J kvX4vaxFj1lzdfUgpcztuHu20qje6i1EKigJTcT7 POH8sXxTnEqA2 pkn9CHwYIJBs4xA HozD5GMbKZ1XOzH2k21dxrFe4kxRtHldvPXaKxafrdWnvI4CdF7x4NkZ2WaNw3WgvJPoRSoiI6Kkp61ow9ROzgPi2grbPVAJnRZ1LwObIFLM8o 7e1z9GT i8VTLgvaiKvjKL8ZmAmmJENzmSXVrEqaipkdHUWUHMkGSADFmAbS9CnFhiDA1Nuk3dB7htw3SaQ9tA=w1181 h665 no
Nhìn lại hình ảnh chương trình: Hình ảnh ngày 11/12/2016
———————————————–
Mọi chi tiết về các thông tin chương trình Đội, các bạn hãy theo dõi qua:
Website Đội: ctxhhutech.com
Link Fanpage: www.facebook.com/congtacxahoihutech.
Link Group:https://www.facebook.com/groups/ctxhhutech09112004
Gmail Đội : ctxhhutech09112004.hc@gmail.com.
Địa chỉ liên hệ: Văn Phòng Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thân ái và trân trọng.
Content Protection by DMCA.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây