- Quảng cáo -
Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp hình ảnh từ các bạn.Do ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn nên trình tự hơi lộn xộn, các bạn thông cảm nhé.Hiện bạn nào còn ảnh dư âm thì tiếp tục gửi về Gmail: ctxhhutech09112004.hc@gmail.com nhé.Cảm ơn các bạn.
4dcb9 dsc 0003

bcbdc dsc 0005

c4d50 dsc 0006

15c5c dsc 0009

24fb6 dsc 0011

f7652 dsc 0012

0d7bd dsc 0013

46eba dsc 0017

75b4b dsc 0030

aa2ca dsc 0032

5789a dsc 0033

f5790 dsc 0035

ad8a6 dsc 0036

1f965 dsc 0038

46b89 dsc 0040

1a2d2 dsc 0043

0f106 dsc 0051

8c852 dsc 0062
8271c dsc0066

f5d43 dsc0067

aa79f dsc0070

c04ee dsc0071

c49f1 dsc0072

d2440 dsc0075

53d2e dsc0076

c7052 dsc0078

261ea dsc0080

13e9b dsc0081

dc12a dsc0083

a3a55 dsc0084

4e82c dsc0088

433b6 dsc0089

f6b03 dsc0092

66205 dsc0094

519ea dsc0095

b6a8a dsc0097

e60ba dsc0104

b3559 dsc0110

9764b dsc0113

860f4 dsc0114

1321b dsc0115

c7d2e dsc0116

59d34 dsc0117

779b1 dsc0118

5dd72 dsc0119

ab0a5 dsc0122

db425 dsc0127

e90bc dsc0128

97c93 dsc0129

7a643 dsc0131

0069c dsc0132

a9dd5 dsc0133

40144 dsc0134

60cd8 dsc0137

21721 dsc0140

a8e0c dsc0142

9655a dsc0143

872b2 dsc0144

3675c dsc0145

43563 dsc0147

c609b dsc0149

88ec6 dsc0151

5001d dsc0152

bae06 dsc0154

63358 dsc0155

e28f9 dsc0156

2559c dsc0157

4f1fe dsc0158

c0f29 dsc0160

e874f dsc0162

69af5 dsc0163

5fea8 dsc0164

2e3bc dsc0166

4a1bc dsc0170

eb5e1 dsc0171

77890 dsc0172

e6fa8 dsc0173

fb389 dsc0174

b1949 dsc0176

41363 dsc0177

f85b9 dsc0180

166af dsc0182

7eb1b dsc0183

5e12b dsc0184

8dca3 dsc0186

8ced4 dsc0187

0230c dsc0188

fbfe5 dsc0190

a239d dsc0191

5a443 dsc0192

654e9 dsc0195

fb1ac dsc0196

25e69 dsc0198

bb85a dsc0199

a870e dsc0200

87d6a dsc0201

47461 dsc0202

dc214 dsc0203

ce2c7 dsc0204

c886a dsc0205

46341 dsc0206

7c4e4 dsc0207

0bf8c dsc0208

7864a dsc0209

8a85f dsc0211

22444 dsc0213

bba85 dsc0214

a6ccf dsc0215

321eb dsc0216

52d14 dsc0217

61730 dsc0220

85b76 dsc0221

0358e dsc0223

62e87 dsc0224

eb5cb dsc0225

e410d dsc0227

36e59 dsc0228

3a7ac dsc0230

25b34 dsc0231

5f16f dsc0232

c9213 dsc0233

98577 dsc0234

c7232 dsc0235

b2549 dsc0236

9feb3 dsc0237

5bddb dsc0238

9041d dsc0239

c4f58 dsc0241

884be dsc0243

08515 dsc0244

56a7a dsc0245

981d9 dsc0248

4d139 dsc0249

d9b27 dsc0251

a5073 dsc0253

4bb7b dsc0254

b004e dsc0255

d73b5 dsc0258

2c5d4 dsc0259

534c0 dsc0260

84a5d dsc0263

757d7 dsc0264

6d8d5 dsc0266

c77d2 dsc0267

bb563 dsc0268

2f745 dsc0269

7b8b4 dsc0271

763d4 dsc0272

726a5 dsc0273

a1010 dsc0274

df42e dsc0275

6e724 dsc0276

9ea48 dsc0277

91f8a dsc0278

cd2ae dsc0279

2305d dsc0280

58984 dsc0281

8e928 dsc0282

39882 dsc0283

688a6 dsc0284

90b5b dsc0285

ea0a0 dsc0286

40daf dsc0287

1ff8b dsc0288

909b1 dsc0290

f9335 dsc0291

2ee29 dsc0292

4307e dsc0293

08df2 dsc0294

6f95d dsc0296

a709f dsc0297

65e1c dsc0298

2e702 dsc0299

7630e dsc0300

060e7 dsc0302

d5e64 dsc0304

9ef51 dsc0305

dce9a dsc0306

e312a dsc0307

9f0ac dsc0308

3d5fe dsc0309

46f21 dsc0311

361cf dsc0312

6741a dsc0313

f4c3c dsc0314

f2af3 dsc0315

c53de dsc0316

11fa1 dsc0317

30a5a dsc0318

f8083 dsc0319

ce3bb dsc0320

88532 dsc0321

1ab89 dsc0322

bddce dsc0323

06fba dsc0324

0f11d dsc0325

7429f dsc0326

49f0a dsc0327

c0057 dsc0329

fa022 dsc0331

87413 dsc0332

a24db dsc0338

1edbb dsc0339

8e8a9 dsc0340

453dd dsc0341

32e56 dsc0342

7cafe dsc0343

5662d dsc0344

1bc27 dsc0345

d60f5 dsc0346

b699b dsc0347

af451 dsc0348

75325 dsc0349

82b00 dsc0350

9b8ee dsc0351

89512 dsc0353

f596b dsc0354

7ee57 dsc0356

cc29b dsc0358

d537e dsc0359

6f0d6 dsc0360

b47d3 dsc0361

e8923 dsc0363

c685e dsc0365

e9c94 dsc0366

e63d6 dsc0367

67cb9 dsc0369

9572d dsc0370

f13e9 dsc0371

38b42 dsc0372

4cf94 dsc0373

e8546 dsc0374

51db1 dsc0375

d3b45 dsc0376

4fba5 dsc0377

c709b dsc0378

a7c46 dsc0381

22ee8 dsc0383

bac2d dsc0384

bb8a0 dsc0385

74d63 dsc0388

3d59f dsc0389

944fd dsc0391

dff44 dsc0392

a89e7 dsc0393

f7212 dsc0395

18c26 dsc0396

c5cf7 dsc0397

de9a0 dsc0398

88cfa dsc0400

159dc dsc0403

61719 dsc0404

289b4 dsc0405

df2d9 dsc0406

c44ab dsc0407

4de41 dsc0408

6d1ce dsc0409

f76d6 dsc0410

67550 dsc0411

681db dsc0413

e7acd dsc0414

c72a7 dsc0415

c8e6a dsc0420

c1c8b dsc0422

ce81f dsc0423

650ff dsc0424

1e34d dsc0425

72c44 dsc0427

94898 dsc0428

57783 dsc0433

0b59a dsc0434

033d1 dsc0435

7830c dsc0439

bf8e7 dsc0441

b0b18 dsc0442

dbc0a dsc0446

418cd dsc0447

a3728 dsc0448

19095 dsc0449

0d680 dsc0451

b71ba dsc0452

eddb1 dsc0453

ee9a1 dsc0454

f0bb0 dsc0455

fc92c dsc0456

18b0c dsc0457

34523 dsc0458

11f13 dsc0459

9bb5d dsc0460

772fc dsc0461

b18ac dsc0463

05e5a dsc0465

eb340 dsc0467

f8838 dsc0468

aef84 dsc0469

f93f5 dsc0470

d885c dsc0471

245e1 dsc0472

432d2 dsc0475

ed181 dsc0476

6cc2e dsc0480

5519d dsc0481

2b188 dsc0484

cb308 dsc0485

9dd7b dsc0486

ee13b dsc0488

e1d93 dsc0490

6e1c3 dsc0491

63832 dsc0492

6440d dsc0495

fd868 dsc0496

77a31 dsc0497

04ec5 dsc0498

fbae6 dsc0500

816fe dsc0501

705c5 dsc0503

fd535 dsc0504

0d4f8 dsc0506

e369a dsc0508

92ee6 dsc0509

4c89b dsc0510

f1067 dsc0512

a240a dsc0514

21ce0 dsc0516

19374 dsc0517

f40b7 dsc0518

a899b dsc0519

e3203 dsc0520

abb9f dsc0521

99575 dsc0523

0880e dsc0524

97048 dsc0525

9789b dsc0527

b6551 dsc0528

7325f dsc0529

88066 dsc0530

41723 dsc0531

27ebe dsc0533

223bc dsc0534

9c532 dsc0535

29acd dsc0536

fd793 dsc0537

df8ca dsc0538

a8d13 dsc0539

d6c38 dsc0540

8c3d6 dsc0541

7ddf5 dsc0542

e1cc6 dsc0543

f1f3f dsc0544

9a5d8 dsc0545

fed60 dsc0546

af682 dsc0547

47448 dsc0548

f2227 dsc0549

8ae5a dsc0550

9243d dsc0551

13b9d dsc0552

7248f dsc0553

8e130 dsc0554

24e7b dsc0555

1cbd8 dsc0556

93cb8 dsc0557

72e01 dsc0558

97a00 dsc0559

c8734 dsc0562

d1a47 dsc0563

fd7a6 dsc0564

9225d dsc0566

e0588 dsc0567

883b6 dsc0568

85acb dsc0569

7f95e dsc0570

1ea74 dsc0574

952d3 dsc0575

93edf dsc0577

5acdd dsc0578

592f5 dsc0579

632fc dsc0580

d5b3d dsc0581

f847e dsc0583

ce116 dsc0585

8c141 dsc0586

98822 dsc0587

437c3 dsc0588

a289a dsc0589

67f00 dsc0590

7f7d0 dsc0591

efc43 dsc0594

9eb05 dsc0596

4451d dsc0597

cbb3d dsc0599

457b6 dsc0601

59a19 dsc0602

27fc0 dsc0603

3a5de dsc0606

6a78e dsc0610

a597a dsc0630

54f7e dsc0631

7664f dsc0632

f1b8e dsc0633

88a4d dsc0634

d779f dsc0637

f8442 dsc0638

096c1 dsc0639

a7f17 dsc0641

3aedc dsc0644

5e7ad dsc0646

02eeb dsc0648

98714 dsc0649

e4d77 dsc0652

ff6b8 dsc0653

fbd9a dsc0655

720ab dsc0656

ead92 dsc0657

ab719 dsc0658

05434 dsc0660

94c89 dsc0661

6b101 dsc0662

c2f09 dsc0664

eb1c6 dsc0666

ccba7 dsc0667

c6544 dsc0670

81010 dsc0672

8f48c dsc0673

58256 dsc0674

5571d dsc0677

1bdc9 dsc0679

ecc00 dsc0680

cb66b dsc0682

120e1 dsc0685

742d5 dsc 0654

a78f5 c360 2016 04 02 09 18 44 219

92ccb c360 2016 04 02 09 54 40 456

2cf5b c360 2016 04 02 09 54 57 743

27341 c360 2016 04 02 11 28 34 944

f412e c360 2016 04 02 11 28 54 885

64d2e c360 2016 04 02 11 38 48 374

4894b c360 2016 04 02 11 38 53 609

8afd4 fb img 1459735800017

b40fd fb img 1459748417713

95f6c fb img 1459748425235

bfa2a fb img 1459748481174

adac6 fb img 1459748483996

095c8 fb img 1459748493774

451c3 fb img 1459748497162

9bf55 fb img 1459748520726

df3c4 fb img 1459748526232

2fcfa fb img 1459748528990

30b73 fb img 1459748531640

e2d20 fb img 1459748534344

0eccc fb img 1459748537264

d8bf7 ht9

32f0e ht15

63563 ht22

91b03 ht30

7e516 img 2587

114f5 img 2589

79133 img 2591

155e0 img 2593

edc44 img 2594

54f19 img 2602

29b54 img 2603

cee77 img 2604

68f46 img 2652

2d23a img 2656

3f014 dsc 0051

83c69 dsc 0611

3ca0a dsc 0615

bbf5f dsc 0619

998cf dsc 0620

08bdb dsc 0621

3dcda dsc 0622

4f466 dsc 0623

6599b dsc 0626

5214c dsc 0628

742d5 dsc 0654
(… đang cập nhật)
——————————————-
Mọi chi tiết về các thông tin chương trình Đội, các bạn hãy theo dõi qua: 
Website Đội: ctxhhutech.com
Link Fanpage: www.facebook.com/congtacxahoihutech.
Link Group: https://www.facebook.com/groups/ctxhhutech09112004
Gmail Đội : ctxhhutech09112004.hc@gmail.com.
Địa chỉ liên hệ: Văn Phòng Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thân ái.

Content Protection by DMCA.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây